KieletEspanja

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito - KKES5

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 11.5.–22.6.2021 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–20.00 (ei helatorstaina 13.5.) 

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni.

Edeltävät opinnot

Espanja IV, Espanjan kielen jatkokurssi II tai vastaavat taidot, esim. lukioespanjan B3-oppimäärä. Opiskelija osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa ainakin taitotasolleen mukautetusta tekstistä tai keskustelusta. Hän osaa kertoa itsestään ja kuulumisistaan kirjallisesti ja suullisesti, kun saa aikaa valmistautua. Sekä kirjallinen että suullinen osaaminen taitotasolla A2.2.

Tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito -ointojakson suoritettuaan opiskelija

 • - pystyy ymmärtämään ja tuottamaan kirjallisia ja suullisia tekstejä melko hyvin
  - pystyy suullisesti ja kirjallisesti ilmaisemaan itseään espanjaksi aiheissa, jotka häntä kiinnostavat
  - ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä ja ajankohtaisia artikkeleita ja löytää niistä keskeisen sisällön
  - pystyy esittämään kysymyksiä tai kommentteja ja vastaamaan kysymyksiin
  - pystyy kommunikoimaan ottaen huomioon kulttuurisidonnaiset tavat.

Sisältö

Opintojakso sisältää

 • - tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
  - sanastoharjoituksia
  - rakenneharjoituksia
  - kirjallisia tehtäviä
  - keskusteluharjoituksia parin kanssa ja ryhmissä sekä esitelmiä.

Suoritustapa

Pienryhmäopetus verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely noin 56 tuntia. Kurssin arvioinnin perusteina ovat osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja lopputentti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 80 %:iin lähiopetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Ahlava-Hämäläinen-Jompero-Lázaro Ramos: Ventana 4

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito -opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKES5). Opintojakso on tiedekuntien vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille ja muille kiinnostuneille.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.4.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.5.2021 - 22.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

12.5.2021

Kurssimaksu

155€