KieletPortugali

Portugalin alkeiskurssi 2

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 17.8.–16.9.2021 tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–20.00

Opetuksessa käytetään Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera.

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Portugalin alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Tavoitteet

Portugalin alkeiskurssi 2:n suoritettuaan opiskelija:

  • - ymmärtää entistä sujuvammin helpohkoa puhuttua kieltä
  • - on harjaantunut selviämään suullisesti ja kirjallisesti arkisista kielenkäyttötilanteista
  • - on oppinut kertomaan menneen ajan tapahtumista
  • - on saanut yleistietoa Portugalin historiasta ja kulttuurista.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen). Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdytään mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun, indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin.

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritustapa      

Ohjattua opiskelua verkossa 40 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 41 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty – hylätty

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaali

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1, Finnlectura, kappaleet 6–10.
ISBN: 978-952-346-089-8

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan jakamaa aineistoa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssi on jatkoa alkukesän Portugalin alkeiskurssi 1:lle. Alkeiskurssi 2:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Portugalin jatkokurssi 1:lla, joka alkaa syyskuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Riikka Hietakorpi

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.8.2021 - 16.9.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

2.8.2021

Kurssimaksu

140€

Ilmoittaudu