KieletRuotsi

Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 17.8.–16.9.2021 (ei lähiopetusta)

Verkko-opetusta 17.8.–7.9.2021 tiistaisin ja torstaisin sekä keskiviikkona 8.9. klo 16.45–20.00
- tiistaina 14.9. itsenäistä työskentelyä (ei oppitunteja)
- torstaina 16.9. kirjallinen Moodle-tentti, jonka voi tehdä milloin tahansa kurssilla ilmoitettavien aikarajojen puitteissa

Opetuksessa  käytetään Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä  nettiyhteys ja mikrofoni, myös kamera on toiveena.

Kohderyhmä

Ruotsin kielen valmentavan opintojakson tavoitteena on peruskielitaidon parantaminen korkeakoulututkintoon kuuluvalla ruotsin kielen opintojaksolla vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi. Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä. Valmentava opintojakso soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

Edellytetty taitotaso

Vähintään peruskoulun ruotsin oppimäärä. Kielitaito ennen kurssia vähintään tasolla A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Oppimistavoitteet

Opiskelija:
- vahvistaa kielen keskeisten rakenteiden (substantiivit, verbit,  adjektiivit, pronominit, prepositiot ja sanajärjestys) tuntemustaan
- kartuttaa ja monipuolistaa perussanavarastoaan, mutta omaksuu myös ammattitermejä
- saa rohkeutta käyttää kieltä lähinnä kirjallisesti, mutta myös suullisesti
- osaa ylläpitää, kehittää ja arvioida kielitaitoaan ja kielenoppimisen taitojaan

Sisältö

Keskeiset rakenteet ja niihin liittyvät harjoitukset
Tavallisimmat fraasit
Lauseenmuodostusta ja tekstin tuottamisharjoituksia
Tekstin ymmärtämisharjoituksia
Pienimuotoisia puheen tuottamis- ja ymmärtämisharjoituksia

Suoritustapa

Verkko-opetusta 40 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä verkko-opiskelua noin 40 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemistä aikatauluja noudattaen, itsearviointia, lyhyiden kirjoitelmien tekemistä ja kirjallisen kokeen hyväksyttyä suorittamista. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5.

Opetuskieli

Suomi

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa VRUOTVAL-8. Valmentavat kieliopinnot kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulussa vapaasti valittaviin kieliopintoihin.

Osallistumismaksu

Tampereen ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille 80 euroa, muille 125 euroa

Jos opiskelet TAMK:ssa, klikkaa Ilmoittaudu-painiketta ja valitse ostoskorissa maksuvaihtoehto Hinta TAMK:n tutkinto-opiskelijoille (80 euroa). Ilmoita Lisätietoa järjestäjille -kentässä olevasi TAMK:n opiskelija ja anna opiskelijanumerosi.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tällä kurssilla voit aktivoida ja palauttaa mieleen ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä vahvistaa osaamistasi seuraavan tason (B1) kursseille osallistumista varten. 


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Maiju Vihonen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.8.2021 - 16.9.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

3.8.2021

Kurssimaksu

125€

Ilmoittaudu