KieletEnglanti

Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 9.8.–8.9.2021 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00–20.15

Opetuksessa  käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla  tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. 

Kohderyhmä

Englannin kielen valmentavan opintojakson tavoitteena on peruskielitaidon parantaminen korkeakoulututkintoon kuuluvalla englannin kielen opintojaksolla vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi. Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia vieraan kielen opintoja, vaan edeltää niitä. Se soveltuu erityisesti opiskelijoille, joilla on peruskoulun pitkä oppimäärä suoritettuna englannin kielessä, mutta tarvitsevat lisäharjoitusta rakenteiden ja sanontojen hallinnassa. Valmentava opintojakso soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

Edellytetty taitotaso

Minimiedellytys on peruskoulun A1-kielen tai lukion B3-kielen taidot. Mieluiten lukion A1- tai B1-kielen opinnot tai opintoja. Niitä alempi lähtötaso edellyttää erityisen tunnollista panostusta kurssiin. Kurssin taitotaso on B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Oppimistavoitteet

Opiskelija:
- vahvistaa kielen keskeisten rakenteiden (substantiivit, verbit, adjektiivit, pronominit, prepositiot ja sanajärjestys) tuntemustaan
- kartuttaa ja monipuolistaa perussanavarastoaan
- saa rohkeutta käyttää kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti
- osaa ylläpitää, kehittää ja arvioida kielitaitoaan ja kielenoppimisen taitojaan

Kurssisisältö

Keskeiset perusrakenteet ja niihin liittyvät harjoitukset
Tavallisimmat fraasit
Lauseenmuodostusta ja tekstin tuottamisharjoituksia
Tekstin ymmärtämisharjoituksia
Puheen tuottamis- ja ymmärtämisharjoituksia 

Kurssin aikana vahvistetaan kielipohjaa kirjallisia harjoituksia tekemällä sekä teksti- kuva ja videomateriaalia apuna käyttäen. Pääpaino on kirjallisella ilmaisulla ja rakenteiden hallinnalla.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 40 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä verkko-opiskelua noin 40 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä, aktiivista osallistumista opetukseen, kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemistä aikatauluja noudattaen, itsearviointia ja kirjallisen kokeen hyväksyttyä suorittamista. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5. Opintojakson loppuarvosana määräytyy kirjallisen tentin (kirjallisia tehtäviä+kirjoitelma) arvosanan perusteella.

Opetuskieli

Suomi

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa VENGVAL-8. Valmentavat kieliopinnot kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulussa vapaasti valittaviin kieliopintoihin.

Osallistumismaksu

Tampereen ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille 80 euroa, muille 125 euroa

Jos opiskelet TAMK:ssa, klikkaa Ilmoittaudu-painiketta ja valitse ostoskorissa maksuvaihtoehto Hinta TAMK:n tutkinto-opiskelijoille (80 euroa). Ilmoita Lisätietoa järjestäjille -kentässä olevasi TAMK:n opiskelija ja anna opiskelijanumerosi.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tällä kurssilla voit aktivoida ja palauttaa mieleen esimerkiksi lukiossa oppimaasi englantia ja/tai vahvistaa osaamistasi seuraavan tason (B2) kursseille osallistumista varten. 


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

FM Milja Merta

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

9.8.2021 - 8.9.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

27.7.2021

Kurssimaksu

125€

Ilmoittaudu