Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

12.8.2022 klo 9.15-16.30

Koulutus järjestetään kesäyliopiston koulutustiloissa, os. Kalevantie 7 C / Yliopistonkatu 60 A, Tampere

--------------------------------------------------------------

Yhden päivän koulutus tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on ennestään riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. 

Koulutusmateriaaliin kuuluvat ennakkotehtävänä jännittäjäryhmän kotitehtävät sekä Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja. Työkirja sisältää teoriamateriaalia jännittämiseen liittyen ja ohjeet kaikista ryhmässä tehtävistä harjoituksista. Työkirjan ohella on hyvä lukea laajempaa Saa jännittää -kirjaa. 

Koulutuksessa opiskeltava ryhmämalli on integratiivinen. Se perustuu kognitiivisiin ja psykofyysisiin työskentelytapoihin. Ryhmämalli on syntynyt Minna Martinin kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta.

Keskeiset osa-alueet

- sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät taustatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys

- jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat

- keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan

- kahdeksan kerran ryhmämuotoinen interventio jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittely

- konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöpotilaiden että jännittäjäryhmien kanssa

Osaamistavoitteet

Aktiivisen osallistumisen jälkeen omaat:

- perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen

- perustiedot jännittämisen taustalla olevista tekijöistä ja ilmenemistavoista

- keinoja auttaa jännittäjiä tilanteen käsittelemisessä

- harjoituksia ja tehtäviä yksilöpotilaiden ja jännittäjäryhmien kanssa hyödynnettäväksi

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvin moniammatilliselle kohderyhmälle, esimerkiksi:

- psykologeille ja psykologian opettajille

- kuraattoreille

- psykoterapeuteille

- työterveyshuollossa työskenteleville

- puheviestinnän ja äidinkielen opettajille 

- kielten opettajille

- muusikkojen opettajille

- opinto-ohjaajille

- muille jännittäjien parissa työskenteleville.

Laajuus

8 intensiivistä opetustuntia, klo 9.00-16.30

Kouluttaja

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Minna Martin työskentelee psykoterapeuttina, työnohjaajana, kouluttajana ja tietokirjailijana omassa yrityksessään. Hänellä on pitkä kokemus sosiaalisten tilanteiden pelkojen kanssa työskentelystä sekä ryhmien että yksilöpotilaiden kanssa. Hän on kouluttanut yli 1000 jännittäjäryhmän ohjaajaa.

Osallistumismaksu

240 €. Maksuun sisältyy Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040-3573232

Muita tulossa olevia koulutuksia Minna Martinilta:

Hengittävä parisuhde ja perhe -koulutus syksyllä 2022, Pyhä hengitys kesällä 2023. Tiedot julkaistaan sivuillamme myöhemmin.


Opettaja

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssi on täynnä

Kurssin ajankohta

12.8.2022 - 12.8.2022

Ilmoittautuminen alkaa

30.4.2021

Ilmoittautuminen päättyy

22.7.2022

Kurssimaksu

240€

Ilmoittaudu