Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Henkilöstöjohtaminen 5 op - ayJOHT2040 - kevät 2022

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautuminen opintojaksolle avautuu kun kurssin aikataulu varmistuu.

Ajankohta

Kevät 2022.

Etäluennot Zoomin kautta. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

ma 10.1. klo 16.30-19.30    
ma 17.1. klo 16.30-19.30    
ti  18.1. klo 16.30-19.30    
ma 24.1. klo 16.30-19.30    
               
Lisäksi etäluennot Zoomin kautta niille opiskelijoille, jotka valitsevat lopputyöksi PBL-ryhmätyön (Problem-based Learning):

ma 31.1. klo 16.30-19.30    
ma 21.2. klo 16.30-19.30    
               

Opettaja

Kati Söderlund

Tavoitteet

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää  henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän  osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset  käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä.  Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä  henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää  kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle  ympäristössä.                

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan  kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä.  Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana  pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen,  suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi.  Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen  strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös  henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Suoritustapa

Portfolioon koottavat teematehtävät tai Moodle-tentti ja lopputyö. Tarkemmat ohjeet esitellään kurssin alussa Moodlessa.                     

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus,  muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta.  Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään  (plagiaatintunnistus).

Oppimateriaali

Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen  kilpailutekijä. Edita.
Ulrich, Dave (1997) Human Resource Champions. Harvard Business School  Press(suomenkielinen versio: Ulrich Dave (2007) Henkilöstöjohtamisella  huipulle. Talentum.)
Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

10.1.2022 - 22.2.2022

Ilmoittautuminen alkaa

30.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

2.1.2022

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu