Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Organisaatiokäyttäytyminen 5 op - ayJOHT2017 - kevät 2022

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2022.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa 21.2.-15.5.2022.

Opettaja

Kati Söderlund

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymisen kenttää erityisesti  yksilön näkökulmasta. Näitä yksilötason tekijöitä ovat: arvot ja  asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus,  kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja  urakehitys. Kurssilla käsitellään myös yksilön toimintaa osana ryhmää.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä  organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on  erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää  kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus  kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Suoritustapa

Moodleen palautettavat oppimistehtävät. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Kurssilla  käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. 

Oppimateriaali

Robbins (2015 tai uudempi) Essentials of Organizational Behavior. Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

21.2.2022 - 15.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

30.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

7.2.2022

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu