Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op - ayJOHT2028 - kevät 2022

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Suoritustapa ja aikataulu

Kevät 2022.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 15-21 (11.4.-29.5.2022). 

Suoritustapa: kurssi muodostaa kuusi moduulia, jotka toteutetaan verkko-opintona moodlessa. Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Opettaja

Anni Rajala

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään organisaation kehittämisen ja  muutosjohtamisen keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Kurssilla  käsitellään joitakin keskeisiä johtamisen periaatteita, jotka nähdään  muutosjohtamisen ns. ideaalimalleina. Näitä ovat laatujohtaminen (muutos  kohti korkean ja tasaisen laadun kulttuuria ja toimintaa), Lean  –johtaminen (muutos kohti tehokasta ja ketterää organisaatiota),  prosessijohtaminen (muutos kohti asiakassuuntaista organisaatiota),  arvoketjujen johtaminen (muutos kohti verkottunutta yritystä),  organisaation oppiminen (muutos kohti sisäänrakennettua valmiutta oppia  ja kehittyä) ja organisaatioiden digitalisoituminen.

Osaamistavoite

Kurssi perehdyttää opiskelijan näkemään organisaation kokonaisvaltaisena  järjestelmänä sekä antaa välineitä organisaation määrätietoiseen  kehittämiseen ja muutosjohtajuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija  osaa tarkastella organisaatiota eri näkökulmista, analysoida ja  paikallistaa erilaisia kehittämiskohteita ja suunnitella sekä toteuttaa  muutosprosesseja käsiteltyjen johtamisen ideaalimallien valossa.

Kirjallisuus

Kurssimateriaali on Moodlessa.

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivuilla. Kirjallisuus (tieteelliset artikkelit) ovat hyvin pitkälti englannin kielisiä. 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Anni Rajala

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

11.4.2022 - 29.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

28.3.2022

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu