Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Brändijohtaminen 5 op - ayMARK2032 - kevät 2022

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2022.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 15-21 (11.4.-29.5.2022).

Info Zoomin kautta ma 11.4. klo 19-19.30. Infosta ei tule tallennetta, mutta ohjeet löytyvät myös kirjallisina Moodlesta. Infossa käydään läpi kurssin suorittaminen, sisällöt, tavoitteet ja muut käytännön asiat.

Zoom-luennot: ti 19.4. klo 18-19 ja ti 26.4. klo 18-19. Luennoista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet. 

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus  liiketoiminnan perustana,asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys  brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys yritykselle.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön, 2) osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja  brändityökaluja käyttäen, 3) ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin  hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä 4) osaa soveltaa  käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Oppimateriaali

Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.4.2022 - 29.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

3.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.4.2022

Kurssimaksu

85€