Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Markkinointikommunikaatio 5 op - ayMARK2047 - kevät 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2022.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 10-16 (7.3.-24.4.2022).

Luennot Zoomin kautta (luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa)

8.3. klo 17-18

16.3. klo 17-18

22.3. klo 17-18

30.3. klo 17-18.

Opettaja

Päivi Borisov

Suoritustapa       

Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen. Tehtävien palautukset laaditun aikataulun mukaisesti tai viimeistään 12.6. mennessä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen  teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun  markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän  suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä  markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää  opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian  soveltamista käytäntöön harjoitustyön ja sitä tukevan graafisen  suunnittelun työpajan avulla.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on syntynyt kokonaiskuva  markkinointiviestinnästä. 

Opiskelija osaa:

1) jäsentää integroidun  markkinointiviestinnän pääpiirteitä

2) ymmärtää digitaalisen  markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja

3) osaa arvioida  markkinointiviestinnän onnistumista sekä 

4) osaa hyödyntää markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa ja markkinointimateriaalin tuotannossa.

Oppimateriaali

Moodlen materiaali.

Chris Fill & Sarah Turnbull (2019): Marketing Communications: Touchpoints, sharing and disruption, 8th Edition, Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

7.3.2022 - 24.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

3.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

3.3.2022

Kurssimaksu

85€