Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka 5 op - ayMARK2046 - syksy 2021

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Huom! Johtuen Vaasan avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän vaihtumisesta, viimeinen ilmoittautumispäivä opintojaksolle on jo 10.10.2021. 

Aikataulu

Syksy 2021.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 44-50 (1.11.-19.12.2021)

Etäluennot Zoomin kautta:

  • Johdantoluento 2.11. klo 17-17.45 
  • Johdatus simulaatiopeliin ma 8.11. klo 17-20
  • Pelin välikatsaus to 25.11 klo 17-19

Läsnäolo luennoilla on toivottavaa. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa. 

Suoritustapa: markkinoinnin simulaatiopeli ryhmissä (peli ajoittuu viikoille 45-49), verkkokeskustelut ja tehtävät. Simulaatiopeli aikataulun mukaisesti, tehtävien palautus aikataulun mukaisesti tai viim. 30.1.2022 mennessä.

Arviointi: 1-5/hylätty

Huom! Vastaa vanhan opetussuunnitelman ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen -opintojaksoa.

Opettaja

Päivi Borisov  

Sisältö

Markkinointistrategia ja markkinointistrategiaprosessi.  Markkinointistrategian suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät  analyysimenetelmät. Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu,  päätöksenteko ja arviointi.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa nimetä markkinoinnin  roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä selittää markkinointistrategian  elementit ja prosessin 2) osaa soveltaa erilaisia markkinoinnin  strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä analyysimenetelmät  3) osaa suunnitella markkinoinnin strategisia ja operatiivisia päätöksiä  ja arvioida toimenpiteiden seurauksia.

Kirjallisuus

Oppimateriaali: 

1) Hooley, Graham, Nigel F. Piercy ja Brigitte Nicouland  (2012 tai uudempi). Marketing Strategy & Competitive Positioning.  5. Painos. Prentice Hall. 

2) Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.11.2021 - 19.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

3.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

10.10.2021

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu