Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Kuluttajakäyttäytyminen 5 op - ayMARK2009 - kevät 2022

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2022.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 3-10 (17.1.-13.3.2022). 

Johdantoluento Zoomin kautta 19.1. klo 17-18 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa).

Opettaja

Päivi Borisvov

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät. Tehtävien palautukset laaditun aikataulun mukaisesti tai viimeistään 22.5. mennessä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja  visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään  kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista  yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina  toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta  aidoissa kulutustilanteissa.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1)  määritellä ja ymmärtää kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien  käyttäytymistä ohjaavia perusprosesseja, 2) tunnistaa ja visioida  kulutuksen tulevia trendejä sekä 3) tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa  markkinoinnin päätöksenteossa.

Työelämävalmiudet:  Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu  ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot.  Markkinoinnin ydintaidot: kuluttajalähtöinen segmentointi,  kulutustrendien visiointi sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.

Oppimateriaali

1) Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K.  Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective  (soveltuvin osin), 

2) oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa  koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.1.2022 - 13.3.2022

Ilmoittautuminen alkaa

3.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

6.1.2022

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu