Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Myynnin tuloksellinen johtaminen 5 op - ayMARK2041 - kevät 2022

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa (vk 14-18) 4.4.-8.5.2022.

Opettaja

Heidi Kock

Suoritustapa

Harjoitustehtävä, ryhmätehtäviä ja verkkotentti.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan palvelukeskeisen myynnin johtamisen  tehtäväkenttään, haasteisiin ja käytäntöihin eri toimialoilla B2C ja B2B  konteksteissa. Opintojaksolla käsitellään seuraavia teema-alueita:  Myynnin toimintaympäristöt, Myynnin prosessimallit ja myynnin  muuttuminen markkinoinniksi, Asiakastietoon perustuvan strategisen  myyntiohjelman osa-alueet, Myynti- ja neuvottelutilanteet ja  henkilökohtainen myyntityö, Myynnin henkilöstöresurssien johtaminen,  Myynnin automaatio ja asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM/ERP),  Ratkaisu- ja järjestelmämyynti.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1) osaa hahmottaa myynnin  muuttuvaa tehtäväkenttää ja muutoksen ajureita, 2) osaa suunnitella  asiakastietoon ja yrityksen ydinresursseihin ja -kyvykkyyksiin  perustuvan myyntiohjelman, 3) osaa myynnin automaation ja  asiakasverkostojen hallinnan perusteet, 4) ymmärtää ratkaisu- ja  järjestelmämyynnin erityisluonteen, keskeiset haasteet ja  peruskäytännöt, 5) osaa soveltaa henkilökohtaisen myyntityön prosessia  käytännössä.

Oppimateriaali

1) Johnson & Marshall (2016). Sales Force Management. Leadership,  Innovation, Tehnology. London: Routledge. 

2) Artikkeleita ja  oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Heidi Kock

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

4.4.2022 - 8.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

17.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

21.3.2022

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu