Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Myynnin tuloksellinen johtaminen 5 op - ayMARK2041 - kevät 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa (vk 14-18) 4.4.-8.5.2022. Aloitusluento Zoomin kautta ma 4.4. Klo 18-19. Luennosta tulee myös tallenne Moodleen.

Opettaja

Heidi Kock

Suoritustapa

Harjoitustehtävä, ryhmätehtäviä ja verkkotentti.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan palvelukeskeisen myynnin johtamisen  tehtäväkenttään, haasteisiin ja käytäntöihin eri toimialoilla B2C ja B2B  konteksteissa. Opintojaksolla käsitellään seuraavia teema-alueita:  Myynnin toimintaympäristöt, Myynnin prosessimallit ja myynnin  muuttuminen markkinoinniksi, Asiakastietoon perustuvan strategisen  myyntiohjelman osa-alueet, Myynti- ja neuvottelutilanteet ja  henkilökohtainen myyntityö, Myynnin henkilöstöresurssien johtaminen,  Myynnin automaatio ja asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM/ERP),  Ratkaisu- ja järjestelmämyynti.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1) osaa hahmottaa myynnin  muuttuvaa tehtäväkenttää ja muutoksen ajureita, 2) osaa suunnitella  asiakastietoon ja yrityksen ydinresursseihin ja -kyvykkyyksiin  perustuvan myyntiohjelman, 3) osaa myynnin automaation ja  asiakasverkostojen hallinnan perusteet, 4) ymmärtää ratkaisu- ja  järjestelmämyynnin erityisluonteen, keskeiset haasteet ja  peruskäytännöt, 5) osaa soveltaa henkilökohtaisen myyntityön prosessia  käytännössä.

Oppimateriaali

1) Johnson & Marshall (2016). Sales Force Management. Leadership,  Innovation, Tehnology. London: Routledge. 

2) Artikkeleita ja  oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Heidi Kock

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.4.2022 - 8.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

17.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

31.3.2022

Kurssimaksu

85€