Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op - ayLASK1002 - syksy 2021

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 65€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 40€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

HUOM! Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet harjoitustyö ayLASK1003 liittyy oleellisesti Kirjanpidon ja tilintarkastuksen  perusteet ayLASK1002 opintojaksoon ja siihen pitää ilmoittautua erikseen. 

Ajankohta

Syksy 2021.

Luennot:

ma 27.9., Pinni B3116

ti 28.9., Pinni B3116

ti 5.10., Pinni B3116

ke 6.10. Pinni B3107

ma 11.10., Pinni B3116

ti 12.10., Pinni B3116

Luennot aina klo 16.30-20.00.

Luennot pidetään lähiopetuksena. Luennoille voi osallistua myös Zoomin kautta etänä ja luennoista tulee tallenne Moodleen.

Paikka: Tampereen yliopiston Pinni B -rakennus os. Kanslerinrinne 1 (Tampereen yliopiston keskustakampuksella).

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen  käsitteistön, tehtävät ja menetelmät. Opiskelija osaa juoksevan  kahdenkertaisen kirjanpidon ja tehdä tilinpäätöksen. Opiskelija tietää  mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa. Opiskelija osaa  soveltaa tilintarkastuksen perusperiaatteita yrityksen kirjanpidon tarkastuksessa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee  itsenäisesti suorittamaan ja ymmärtämään kirjanpitoon ja  tilintarkastukseen liittyviä perusasioita.

Sisältö

Ulkoisen laskentatoimen käsitteistö, tehtävät ja menetelmät.  Kahdenkertainen kirjanpitoja tilinpäätöksen muodostaminen. Kirjanpidon  sääntely, peruskäsitteistö ja hyväksikäyttö. Kirjanpidosta tilintarkastukseen.

Suoritustapa

Opetusmenetelmät: Luennot 24 h, harjoitukset 12 h.
Suoritustapa: Tentti ja Yksilötehtävä.

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Tenttipäivät

Verkkotentit Moodlessa

Kirjallisuus       

Luentomateriaali tulee Moodleen.

1. Leppiniemi –Kykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 2015 tai uudempi.
2. Luentomoniste sekä luennoilla ja harjoituksissa mahdollisestijaettava materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittautdu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

27.9.2021 - 12.10.2021

Ilmoittautuminen alkaa

3.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

23.9.2021

Kurssimaksu

65€

Ilmoittaudu