Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Johdatus laskentatoimeen 3 op - ayLASK1013 - syksy 2021

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 55€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 30€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkko-opetus Moodlessa 1.9. - 15.10.2021.

Huom! Opintojakson suorittaminen ei ole edellytys muille Laskentatoimen ja rahoituksen opintojaksoille ilmoittautumiselle.

Opettaja

Maria Kankaanpää

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa laskentatoimen käsitteen laajan sisällön ja  erilaiset käyttötarkoitukset yrityselämässä. Opiskelijalle syntyy  käsitys laskentatoimen tutkimuksesta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista  käytännön yrityselämässä.

Sisältö

Laskentatoimi voidaan jakaa kolmeen opetus- ja tutkimusalueeseen:  kirjanpito ja tuloslaskenta, johdon laskentatoimi sekä yritysrahoitus.  Esimerkkejä ensimmäisestä alueesta ovat kirjanpito ja  tilinpäätössuunnittelu, toisesta kustannus- ja kannattavuuslaskenta ja  investointilaskelmat ja kolmannesta rahoituspäätökset. Kurssi sisältää  luentoja kustakin osa-alueesta. Luennoilla esitellään jokaista  osa-aluetta sekä käytännön että tutkimuksen näkökulmista. Vierailevat  asiantuntijat yritysmaailmasta kertovat lisäksi erityisesti alaan  liittyvistä työtehtävistä.

Suoritustapa

Verkko-opetus Moodlessa. 

Oppimateriaalit

1. Ikäheimo, S. - Laitinen, E.K. -  Laitinen, T. & Puttonen, V. (2014). Yrityksen taloushallinto tänään.  (niiltä osin kuin loppuraportin laadinta edellyttää) 

2. Kauppalehden ja  Talouselämä -lehden tuoreimmat vuosikerrat (niiltä osin kuin loppuraportin laadinta edellyttää)

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa  koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Maria Kankaanpää

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.9.2021 - 15.10.2021

Ilmoittautuminen alkaa

16.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

31.8.2021

Kurssimaksu

55€