Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Johdon laskentatoimi 5 op - ayLASK2052 - syksy 2021

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä opintojaksolle on 30.9.2021.

Ajankohta

Syksy 2021. 

viikko 41

to 14.10. klo 17.00-20.30, Pinni B3116

viikko 42

to 21.10. klo 17.00-20.30, Pinni B3116

viikko 43

ke 27.10. klo 17.00-20.30, Pinni B3107

to 28.10. klo 17.00-20.30, Pinni B3116

viikko 44

ke 3.11. klo 17.00-20.30, Pinni B3107

to 4.11. klo 17.00-20.30, Pinni B3116

viikko 45

ke 10.11. klo 17.00-20.30, Pinni B3107

Yrityspelin pelaaminen jatkuu verkossa vk 49 saakka.

Luennot pidetään lähiopetuksena. Luennoille voi osallistua myös etänä Zoomin kautta ja luennoista tulee myös tallenne Moodleen.

Paikka: Tampereen yliopiston Pinni B -rakennus os. Kanslerinrinne 1 (Tampereen yliopiston keskustakampuksella).

Opettaja

Jouni Laitinen

Suoritustapa

Verkkotentti Moodlessa, osallistuminen yrityspeliin ja harjoitustyö.

Sisältö

Johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero.  Kustannuslaskennan, katetuottolaskennan, suoritekohtaisen laskennan sekä  budjetoinnin pääperiaatteet. Johdon laskentatoimeen perustuva  päätöksenteko sekä suorituskyvyn mittaus. Edellä mainittuja asioita  havainnollistetaan tiimeittäin pelattavan yrityssimulaatiopelin avulla.  Pelin keskeisiä käsitteitä mm. tulos- ja taselaskelmat ja niiden  ennusteet, yleisimmät taloudelliset tunnusluvut, varastolaskelmat,  myynti- ja ostobudjetit, yksinkertaiset rahoituspäätökset, sekä  yrityksen toimintastrategia.

Osaamistavoite

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan johdon  laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen erot. Opiskelija ymmärtää ja  osaa käyttää keskeisimpiä kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja  katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää  budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä suorituskyvyn  mittauksen tarpeellisuuden organisaation ohjauksessa. Opiskelija  tunnistaa johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen sisäisen  päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia  laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa  päätöksenteon yhteydessä.

Oppimateriaali

Järvenpää, M - Länsiluoto, A. - Partanen, V. & Pellinen, J. (2017).  Talousohjaus ja kustannuslaskenta, 4. painos. Sanoma Pro Oy. Muu  luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

14.10.2021 - 31.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

8.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

30.9.2021

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu