Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Rahoituksen perusteet 3 op - ayLASK1014- kevät 2022

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 75€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Huom! Muutos aikataulussa.

Kevät 2022.

Luennot:

ti 3.5.

ma 9.5.

ti 10.5.

ma 16.5.

ti 17.5.

ma 23.5.

Luennot aina klo 16.30-20.30.

Luennot pidetään lähiopetuksena. Luennoille voi osallistua myös etänä Zoomin kautta. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Yritystalouden ja rahoitusmarkkinoiden syy-seuraussuhteiden  ymmärtäminen. Kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, erityisesti  analyyttistä päättelyä ja yritystalouden ymmärtämistä.

Sisältö

Rahan aika-arvo, yrityksen rahoituksen päävaihtoehdot, pääomarakenne,  investointien kannattavuus ja rahoitusmarkkinoiden toiminta.

Suoritustapa

Luennot 24 h ja harjoitukset 6 h.

Luentoihin, kirjallisuuteen ja harjoituksiin perustuva verkkotentti Moodlessa.

Oppimateriaali

Luentomateriaali on Moodlessa.

Knüpfer, S. & V. Puttonen: Moderni rahoitus, Talentum, 2009–, e-kirja.

Niskanen, J. & M. Niskanen: Yritysrahoitus, Edita, 2013–, e-kirja.

Martikainen, T. & M. Martikainen: Rahoituksen perusteet, WSOY, 2009–.

Nikkinen, J., T. Rothovius & P. Sahlström: Arvopaperisijoittaminen, WSOY, 2002–.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

3.5.2022 - 23.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

8.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

19.4.2022

Kurssimaksu

75€

Ilmoittaudu