Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Rahoituksen perusteet 3 op - ayLASK1014- kevät 2022

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 75€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Huom! Muutos aikataulussa.

Kevät 2022.

Luennot etänä Zoomin kautta. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

ti 3.5.

ma 9.5.

ti 10.5.

ma 16.5.

ti 17.5.

ma 23.5. -> Huom! siirtyy ti 24.5. klo 12-16.

Luennot aina klo 16.30-20.30.

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Yritystalouden ja rahoitusmarkkinoiden syy-seuraussuhteiden  ymmärtäminen. Kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, erityisesti  analyyttistä päättelyä ja yritystalouden ymmärtämistä.

Sisältö

Rahan aika-arvo, yrityksen rahoituksen päävaihtoehdot, pääomarakenne,  investointien kannattavuus ja rahoitusmarkkinoiden toiminta.

Suoritustapa

Luennot 24 h ja harjoitukset 6 h.

Luentoihin, kirjallisuuteen ja harjoituksiin perustuva verkkotentti Moodlessa.

Oppimateriaali

Luentomateriaali on Moodlessa.

Knüpfer, S. & V. Puttonen: Moderni rahoitus, Talentum, 2009–, e-kirja.

Niskanen, J. & M. Niskanen: Yritysrahoitus, Edita, 2013–, e-kirja.

Martikainen, T. & M. Martikainen: Rahoituksen perusteet, WSOY, 2009–.

Nikkinen, J., T. Rothovius & P. Sahlström: Arvopaperisijoittaminen, WSOY, 2002–.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

3.5.2022 - 23.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

8.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

4.5.2022

Kurssimaksu

75€