Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Tilinpäätösanalyysi 3 op - ayLASK1006 - kevät 2022

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 75€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2022

Luennot:

ti 22.3.
ke 23.3.

ti 29.3.
ke 30.3.

ti 5.4.
ke 6.4.

Luennot aina klo 16.30-19.45

Paikka: Tampereen yliopiston (sali varmistuu myöhemmin). Luennoille voi osallistua myös etänä. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

Suoritustapa

Suoritustapa: Lähiluennot, joihin voi osallistua myös etänä Zoomin kautta. Pakolliset tehtävät ja verkkotentti.

Kaikista luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Edeltävät opinnot

Suositellaan Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 1. nimetä ja kuvata keskeisimmät tilinpäätöslaskelmat ja niiden käyttötarkoitukset
 2. määritellä tilinpäätökseen ja tilinpäätösanalyysiin liittyviä keskeisiä käsitteitä
 3. oikaista ja analysoida osakeyhtiön tilinpäätöstä (FAS) Yritystutkimus ry:n ohjeistuksen mukaan
 4. laskea  ja analysoida keskeisimpiä kannattavuutta, maksuvalmiutta, tehokkuutta  ja vakavaraisuutta mittaavia tilinpäätöstunnuslukuja
 5. Opintojakso kehittää opiskelijan analyyttistä ajattelua, kirjallista ilmaisua ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä,  tilinpäätöksen analysointi silmäilemällä, tilinpäätöksen oikaiseminen  Yritystutkimus ry:nohjeiden mukaisesti, keskeisimpien  tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi, maksuperusteisten  tilinpäätöslaskelmien hyväksikäyttö.

Oppimateriaali

 • Kurssin Moodle-sivulla oleva materiaali
 • Yritystutkimus ry (2017). Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 10. korjattu laitos. 
 • Salmi, I. (2012 tai uudempi). Mitä tilinpäätös kertoo?  tai
 • Leppiniemi, J. - Leppiniemi, R. &Kaisanlahti, T. (2017).  Tilinpäätöksen tulkinta (päivittyvä verkkomateriaali, viimeisin  päivitys 2017)

 • Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.
  Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

22.3.2022 - 6.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

12.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

8.3.2022

Kurssimaksu

75€

Ilmoittaudu