Avoin yliopisto-opetusLääketiede

Stressilääketiede (3 op)

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Lääketieteellinen tiedekunta

Aikataulu

  • Etäluennot (18 h) toteutetaan viikoilla 37-45. Opetus alkaa professori Jyrki Korkeilan Stressin perusteet -luennolla viikolla 37 ti 14.9.2021 klo 16.15 - 17.45. Luennot ovat reaaliaikaisia etäluentoja ja tentti suoritetaan lähitenttinä Tampereella. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö, jonne kirjautumisesta opiskelijat saavat tiedon infokirjeessä opintojen alussa. Opiskelijat katsovat luennot omalta tietokoneeltaan Moodle-alueelta avautuvan linkin kautta. Ohjeet luentojen seuraamiseen löytyvät Moodlesta.

Reaaliaikaisten luentojen aikataulu:

vko 37 ti 14.9.2021 klo 16.15 - 17.45, Stressin perusteet, professori Jyrki Korkeila 

vko 38 ti 21.9.2021 klo 16.15 - 17.45 Stressi ja mielenterveys, professori Jyrki Korkeila

vko 39 ti 28.9 2021 klo 16.15 - 17.45, Stressi ja lapsettomuus, LT Varpu Jokimaa 

vko 40 ti 5.10.2021 klo 16.15 - 17.45, Prenataalistressi, apulaisprofessori Linnea Karlsson 

vko 41 ti 12.10.2021 klo 16.15 - 17.45, Stressi työelämässä, dosentti Tuula Oksanen

vko 42 ti 19.10.2021 klo 16.15 - 17.45, Stressi ja uni, LT Juha Markkula 

vko 43 ke 27.10.2021 klo 16.15 - 17.45, Kulttuurinen näkökulma stressiin, psykologian dosentti Anu Castaneda

vko 44 ti 2.11.2021 klo 16.15 - 17.45, Stressi ja päihteet, psykiatrian erikoislääkäri, tohtorikoulutettava Alexander Denissoff  

vko 45 ti 9.11.2021 klo 16.15 - 17.45, Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi, psykologi Minna Martin 

Luennoista tehdään luentotallenteet, jotka ovat katsottavissa viimeiseen tenttiin asti. Opiskelijan kannattaa kuitenkin lähtökohtaisesti suunnitella opintonsa niin, että on paikalla etäluennolla Zoomissa. Tekniset ongelmat saattavat joskus vaikuttaa reaaliaikaisten luentojen tallenteisiin.

Opettajat

Vastuuhenkilö: Professori Jyrki Korkeila

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat hyvin kaikille stressilääketieteestä kiinnostuneille, esimerkiksi lääke- ja terveystieteen aloille suuntaaville. Lisäksi opintojakso sopii hyvin lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona.

Sisältö

• stressin perusteet

• stressi ja mielenterveys - tutkimuksesta klinikkaan

• prenataalistressi

• stressi työelämässä

• stressi ja päihteet

• stressi ja uni

• stressi ja lapsettomuus

• kulttuurinen näkökulma stressiin

• tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi

Toteutustapa

Verkkoluennot 18 t

Itsenäinen työskentely 63 t

Suoritustapa

Kirjallinen tentti Tampereella (luennot ja kirjallisuus).

I tentti ke 8.12.2021 klo 17–20

II tentti ke 9.2.2022 klo 17–20

III tentti ke 13.4.2022 klo 17–20

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Oppimateriaali

Toppinen-Tanner, S. & Ahola. K. (toim.) 2012. Kaikkea stressistä. Työterveyslaitos, 192 sivua.

Kuulustelut

Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttimismahdollisuutta. Tenttiajankohdat ilmoitetaan lähempänä opintojen alkamisajankohtaa.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen opintojakso MEDV2048.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 95 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 45 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot  

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.9.2021 - 30.6.2022

Ilmoittautuminen alkaa

24.4.2021

Ilmoittautuminen päättyy

6.9.2021

Kurssimaksu

95€