Avoin yliopisto-opetusTalousoikeus

Henkilöstöoikeus 6 op - ayTOIK2030 - syksy 2021

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla  ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2021.

Luennot ti 12.10. ja ke 13.10. klo 16.30-20.00. Luennot pidetään lähiluentoina. Luennoille voi osallistua myös etänä Zoomin kautta ja luennoista tulee myös tallenne.  

Paikka: Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksen luentosali B3107 os. Kanslerinrinne 1 (Tampereen yliopiston keskustakampuksella).

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa (yht.15 h).

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Sisältö

Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet. Työnantajan ja työntekijän  oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu, työaikalainsäädäntö,  työtapaturmien korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen  liittyvät erityiskysymykset. Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen  osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ-  ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi  työsuhteen päättämisen edellytykset ja virkavastuun keskeisen sisällön.  Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista  henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia  toimintasuosituksia.

Suoritustapa

Luennot. Verkkotentti Moodlessa.

Kirjallisuus

1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
2. Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum.
Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) talousoikeuden oppiaineen verkkosivuilta.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa  koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

12.10.2021 - 13.10.2021

Ilmoittautuminen alkaa

23.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

28.9.2021

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu