Kehitä ammatillista osaamistasiTyöyhteisöt

Ratkaisukeskeinen valmentaja 20 op

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri on mahdollista saavuttaa. Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin.

 

Koulutuspäivät:

Koulutus sisältää 9 lähipäivää sekä 2x1,5 tuntia työnohjausta.

Ensimmäiset koulutuspäivät ovat:

10.2.2022 

16.3.2022 

21.4.2022 

24.5.2022

Loput koulutuspäivät pidetään syyslukukaudella 2022. Päivät vahvistuvat pian. 

Koulutuspäivät ovat aina klo 9.15-15.45. Koulutuspäivät järjestetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa. Koulutuspäivät toteutetaan tilanteen niin vaatiessa etänäluentoina.

Hinta ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen hinta on 1950 €. Koulutukseen ilmoittaudutataan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 250 € varausmaksu, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu osallistumisensa. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä (á 850 €). Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli työnantaja maksaa osallistumisesi, syötä kohtaan "yrityslaskutus" -työnantajan laskutustiedot.

 

Koulutuksen tavoitteet:

 • Oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä
 • Oppia viemään läpi ratkaisukeskeinen muutosprosessi
 • Oppia soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa työelämässä
 • Oppia kehittämään työyhteisöjen työhyvinvointia ja työyhteisöjen ilmapiiriä

 

Koulutuksen sisältöjä:       

 • Ongelmista tavoitteisiin - Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
 • Itsensä johtamisen kehittäminen
 • Ratkaisukeskeiset tunnetaidot
 • Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä
 • Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden kehittämiseksi
 • Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisön kehittämisessä  
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö ja muutosvalmennus
 • Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä
 • Ratkaisukeskeiset palautetaidot

 

Koulutuksen suorittaneet voivat hakea ICF:n sertifiointia

 •         ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching -ymmärrys
 •         ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
 •         ICF:n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto

 

Oppimismetodi:

 • Oma soveltava kehittämishanke
 • teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
 • kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
 • kirjallisuuteen perehtyminen
 • aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
 • workshop työskentelyä
 • itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
 • valmentamisen käytännön harjoittelua 10 h
 • vertaisoppimisryhmän tapaamisia 4 x 2 h
 • työnohjausta 2 x 1,5 tuntia

Kirjallisuusluettelo luettavista kirjoista annetaan myöhemmin.

Koulutuksen kesto: 9 lähipäivää ja 2 x 1,5 tuntia työnohjausta

 

Peruutusehdot

20.8.2021 jälkeen tulleista peruutuksista, osallistujalta peritään koko koulutuksen hinta. Mahdolliset peruutukset kirjallisesti osoitteeseen: toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Kouluttajana toimii:

Anita Hedman (FM)

anihedman@gmail.com

Kouluttajapsykoterapeutti (VET)

Työyhteisövalmentaja

Kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Coach (ICF:n ACC-taso)

Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

 

Opintopisteet

20

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

10.2.2022 - 28.2.2023

Ilmoittautuminen alkaa

20.4.2021

Ilmoittautuminen päättyy

9.1.2022

Kurssimaksu

1950€

Ilmoittaudu