Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

MuistiKUNTO® - ohjaajakoulutus

5.10.2022 klo 9.00-16.00

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, johon on mahdollista osallstua myös etäyhteydellä.

Muistikuntoutus on tutkitusti tuloksellista ja myös Suomessa on saatu vahvaa näyttöä muistisairaiden henkilöiden ryhmä- ja yksilömuotoisesta kuntoutuksesta.

Kohderyhmä

Intensiivikurssi on tarkoitettu muistisairaiden kuntoutuksesta kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille, esimerkiksi fysioterapeuteille, lähihoitajille ja sairaanhoitajille.

Kouluttaja

Fysioterapeutti, TtM Pauliina Unkeri, Suomen Fysiogeriatria Oy:stä.

Tavoitteet

  • Antaa laaja-alaista tietoa siitä, miten muistisairaiden toimintakykyä ja elämänlaatua voidaan edistää ja kohentaa.
  • Auttaa ymmärtämään muistisairasta henkilöä ja kohtamaan hänet arvostavasti.
  • Perehdyttää toimintakyvyn arviointiin sekä laajamittaiseen kuntoutuksen ohjaamiseen.
  • Auttaa oivaltamaan, että toimintakyvyn paraneminen lisää elämänlaatua ja tuo iloa, eloa ja liikettä muistisairaan elämään.
  • Syventää tietämystä muistikuntoutuksen saloista ja sytyttää into muistikuntoukseen.

Sisältö

MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutuksessa perehdyt muistisairauksien tuomiin toiminnan ja liikkumisen muutoksiin. Oivallat ja ymmärrät muistisairaan ihmisen kehon muutoksia ja toimintaa sekä saat valmiuksia vuorovaikutustaitoihin. Osaat myös tukea potilaan omaisia ja tarjota heille asiantuntijan neuvoja. Koulutuksessamme saat inspiraatiota ja uutta tietoa työskentelyyn muistisairaan kanssa.

MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutuksessa käsitellään muun muassa liikunnallista muistikuntoutusta ryhmämuotoisena toimintana ja muistipotilaan kuntoutuksen polkua. Koulutuksessa myös inspiroidaan ja innostetaan osallistujat muistiryhmien ohjaamiseen, sekä annetaan käytännön toimintamalleja muistisairaiden kuntoutuksen toteuttamiseen.


 

Opettaja

Pauliina Unkeri, Suomen Fysiogeriatria Oy

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

5.10.2022 - 5.10.2022

Ilmoittautuminen alkaa

15.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

21.9.2022

Kurssimaksu

250€

Ilmoittaudu