Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2021-22

Opintotyyppi: Perusopinnot 26 op

Koulutusala: Terveystieteet
Oppiaine: Ravitsemustiede
Vastaava yliopisto: Itä-Suomen yliopisto – Terveystieteiden tiedekunta

Lähiopetusjaksojen opetus järjestetään Tampereella. Opetus alkaa 24.9. Ravitsemustieteen perusteet -opintojaksolla. 

Lisäksi Johdantoluento (kesto max. 2 oppituntia) pidetään verkkoluentona Itä-Suomen avoimesta yliopistosta (suunnittelija Marja-Liisa Niemi) opintojen alkuvaiheessa. Lähetämme etukäteen linkin opintoihin ilmoittautuneille.

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemukseen ja liikuntaan, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveystietoon ja sen arviointiin sekä ravitsemusfysiologiaan.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opiskelija on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen. Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Itä-Suomen yliopiston opinto-oikeus muuttuu 1.8.2021 lähtien. Tästä eteenpäin ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin (Itä-Suomen avoimeen yliopistoon) ei enää ole mahdollista, vaan opiskelija rekisteröityy yksittäiselle opintojaksolle, josta hänelle syntyy opintojaksokohtainen opinto-oikeus.

Perusopintokokonaisuus kesäyliopistossa koostuu yllä listatuista kursseista. 

Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Opintokokonaisuuteen osallistuminen edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Opetuksen tukena käytetään eri järjestelmiä, kuten Moodlea ja Weboodia. 

Opintomaksut ja ilmoittautumisohjeet

Opintoihin otetaan enintään 35 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintomaksu maksetaan ensisijaisesti verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. 

Johdantoluento järjestetään verkkoluentona Avoimesta yliopistosta (suunnittelija). Ohjeet verkkoluennosta lähetetään kaikille opintoihin ilmoittautuneille. Johdantoluennolla käydään läpi mm. ravitsemustieteen perusopinnot, yleiset käytänteet, avoimen yliopiston sähköiset järjestelmät (Moodle jaWebOodi) ja tutkintotavoitteinen opiskelu.

Opintokokonaisuuden hinta on yhteensä 417 . Opintokokonaisuuteen ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 250 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksut yht. 167  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kurssikohtaisten ilmoittautumisten yhteydessä. Tarkemmat ohjeet lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista. Perumisehdot

Lisätiedot

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Opintotietoihin saattaa tulla muutoksia. 

 

 

Opettaja

EtM Anu Kosonen (lähijaksot)

Opintopisteet

26

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.9.2021 - 31.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

2.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

20.9.2021

Kurssimaksu

417€