Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemustieteen perusteet 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2021-22

Tavoite ja sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opetuksen ajankohta

Luennot:

24.-25.9. ja 8.-9.10. (Pe klo 16.30-19.00 ja la klo 9.00-15.15)

Pe klo 16.30-19.00 ja La klo 9.00-15.15. 

Paikka: Tampereen yliopisto. Pinni B4113

Harjoitukset:

Pe-la 29.-30.10.2021

Pe klo 16.15-20.15, La klo 9.00-15.15

Pinni B4113

Tentit:

Luentotentti: ti 2.11. klo 16.30-20.30

Uusinta: ma 17.1.2022 klo 16-20. Toinen uusinta järjestetään tarvittaessa.

Tenttikalenteri

Ilmoittaudu tenttiin

Arviointi

Asteikolla 0-5.

Opettaja

EtM Anu Kosonen

Lisätiedot

Suoritustapana luennot 18 t, harjoitukset 12 t, harjoitustehtävät ja tentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole UEF Aducaten Moodlea käytössä.

Oppimateriaali

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (löytyy oppiportista).
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistavaruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ 
3. Lisäksi luentomateriaalit.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta yksittäin (ei kokonaisuuteen ilmoittautumista) suoritettuna on 116 €. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 100 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 16 €  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Opettaja

EtM Anu Kosonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.9.2021 - 30.10.2021

Ilmoittautuminen alkaa

3.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

17.9.2021

Kurssimaksu

116€