Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemusfysiologia 3 op

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2021-22

Verkkojakso. Jos haluat suorittaa yksittäisen verkkojakson, ilmoittaudu suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Verkkojakson ajankohta

21.3.-9.5.2022 UEF Moodlessa

Sisältö

Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Oppimateriaali

Aducaten Moodlessa ilmoitettu materiaali. Soveltuvin osin: 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos.

Opetus- ja suoritustavat

Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Edeltävät opinnot

Suositellaan Ravitsemustieteen perusteet 4 op tai vastaavat tiedot.

Arvostelu

0-5

Opettaja

Dos. Jaakko Mursu

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

21.3.2022 - 9.5.2022

Kurssimaksu

0€