Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2021-22

Verkkokurssi UEF Moodlessa: (16.8.-27.9.2021) TAI 21.2.-4.4.2022

Sisältö

Keskeiset ja suosituimmat suomalaiset terveystietoa tarjoavat blogit ja portaalit. Ravitsemus- ja liikunta-alan koulutusta tarjoavat viralliset ja epäviralliset tahot. Tutkijoiden rooli tutkimustuloksista tiedottamisessa. Muotidieetit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa terveystietoa ja ymmärtää tiedon tuottajan merkityksen tiedon luotettavuuden taustalla. After

Opetus- ja suoritustavat 

Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Arvostelu

0-5.

Opettaja:

Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

Kirjallisuus:

Aducaten Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

21.2.2022 - 4.4.2022

Kurssimaksu

0€