Avoin yliopisto-opetusKauppatiede

Tutustu kauppatieteisiin 3 op - ayKTK0010 - syksy 2021 - kevät 2022

Oppiaine

Kauppatieteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen yksikkö

Ajankohta

Syksy 2021 - kevät 2022. 

Kurssi toteutetaan verkkokurssina Vaasan yliopiston Moodle-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa omaan tahtiin, itsenäisesti opiskellen ja samalla tutustua ko. alaan tarkemmin. Opintojakso on suoritettavissa omaan tahtiin 13.9.2021- 15.5.2022.

Ilmoittautuminen

Kurssi on maksuton.

Huom! Johtuen käyttökatkosta Vaasan avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä (järjestelmän vaihtumisen vuoksi), syksyllä 2021 opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.10. Ilmoittautuminen avautuu uudelleen joulukuussa 2021.

Ilmoittautuminen tapahtuu Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisen jälkeen saat Tampereen kesäyliopistosta sähköpostilla ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta Vaasan avoimeen yliopistoon ja Vaasan yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisesta sekä Moodle-oppimisalustalle rekisteröitymisestä (tarkista myös sähköpostin roskaposti jos viestiä ei kuulu).

Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua kurssille.

Kurssin suorittaminen

Tarkemmat ohjeet kurssien suorittamisesta löytyvät kunkin kurssin Moodle-alustalta.

Mikäli jatkat opintojasi Vaasan yliopistossa myöhemmin, suoritetut opintopisteet tunnustetaan osaksi vapaasti valittavia opintojasi. Oman lukiosi opinto-ohjaajalta voit tiedustella, miten saat suoritetut opinnot osaksi lukio-opintojasi.

Opiskelijan suoritukset rekisteröidään Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa. Täältä löytyy ohjeet virallisen, sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen lataamiseen WebOodista sekä lomake virallisen, leimatun ja allekirjoitetun opintosuoritusotteen tilaamiseen.

Sisältö     

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia ymmärtämään, mitä kauppatieteet ovat ja millaisia teemoja kauppatieteissä käsitellään. Kurssilla perehdyt taloustieteen, johtamisen, laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan ja talousoikeuden oppiaineiden peruskäsitteisiin, tehtäväkenttiin ja aihealueisiin. Kurssilla tutustut konkreettisten ja käytännönläheisten esimerkkien kautta yrityksen toimintaan yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.

Osaamistavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • -tunnistaa laskentatoimen ja rahoituksen laajaa sisältöä sekä osaa nimetä ja kuvata keskeisiä osa-alueita ja peruskäsitteitä
  • -tunnistaa johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteistöä ja osaa kuvata keskeisimmät osa-alueet
  • -tunnistaa yrityksen kannattavuuteen, tuloihin ja kustannuksiin liittyvät peruskäsitteet ja miten nämä liittyvät kysyntään ja tarjontaan sekä ymmärtää, miten toimialan markkinarakenne vaikuttaa tuotteen hinnoitteluun ja yrityksen kannattavuuteen; ymmärtää eri toimijoiden merkityksen kansantaloudessa (kotitaloudet, yritykset) 
  • -ymmärtää juridiikan merkityksen yrityksen toiminnassa kuten yrityksen perustamisessa, suhteissa yritysten sidosryhmien kanssa, yrityksen johtamisessa, talouden suunnittelussa sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.  
  • -osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteet sekä ymmärtää markkinoinnin tehtävät ja keskeiset osa-alueet yrityksen liiketoiminnassa 
  • -osaa tunnistaa ja kuvata yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä keskeisimpiä päätöksentekotilanteita   

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan verkko-opintoina. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua ja tehtäviä verkossa. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana ja tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin. Kolmen opintopisteen laajuisen kurssin arvioitu laskennallinen työmäärä on n. 3 x 27 tuntia. Todellinen työmäärä vaihtelee omista opiskelutaidoista ja aiheen tuntemuksesta riippuen. 

Oppimateriaali

Materiaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä

Arviointi

hyväksytty/hylätty.

Vastuuopettaja

Kati Söderlund

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa  koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.9.2021 - 15.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

10.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

7.10.2021

Kurssimaksu

0€

Ilmoittaudu