Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus 26 op - syksy 2021 - kevät 2022

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot ja ilmoittautumisohjeet  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ajankohta

Verkko-opinnot syksy 2021 - kevät 2022.

Kohderyhmä

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta  riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki  opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita opiskelemaan avoimia yliopisto-opintoja.  Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa.  Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa  kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai  kohentaa yleissivistystään. 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.
Opintopisteet

26

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

13.9.2021 - 31.7.2022

Kurssimaksu

0€