Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op ayHTK1400 - syksy 2021

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan  Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet  avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Huom! Johtuen käyttökatkosta Vaasan avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä (järjestelmän vaihtumisen vuoksi), opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä on jo 7.10.2021.

Ajankohta

Syksy 2021.

Aloitusluento ma 25.10.2021 klo 17.00-18.30 etänä Zoomin kautta. Jakson aloitusluennoilla läsnäolo on suositeltavaa. 

Ryhmätöiden esittely tapahtuu etänä zoomin välityksellä, aikataulu sovitaan aloitusluennolla. Muilta osin kurssin voi suorittaa itselle sopivassa aikataulussa opintojakson päätöspäivään mennessä. Opintojakso päättyy 31.12.2021. 

Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Suoritustapa


1) Aloitusluentoon osallistuminen
2) Luennot Moodlessa ja niihin liittyvät formatiiviset kokeet
3) Suppea kirjallinen tuotos
4) Ryhmätyö ja vertaisarviointi Zoomissa
5) Kirjallisuuteen pohjautuva Moodle-tentti
Kurssi suoritetaan usealla eri tavalla, täten jokainen osa-alue on suppea.

Toteutustavat:

Aloitusluento, lyhyet luennot Moodlessa, ryhmätyö. Kurssin luennot ja  tehtävät voi suorittaa pääosin ajasta ja paikasta riippumatta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan  poliittis-hallinnollista kehitystä, hyvinvointipalveluja tuottavien organisaatioiden toimintaa ja johtamista sekä asiakkaiden roolia osana  palvelujärjestelmää ja sen uudistamista

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hyvinvointiyhteiskunnan toimintaperiaatteet sekä  hyvinvointipalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvän  monitulkintaisuuden.

Arviointi

Kokonaisarvosana asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu formatiivisista kokeista (25%), esseestä tai tentistä (75%) ja pakollisesta ryhmätyöstä (hyväksytty/hylätty). 

Myöhästyneitä palautuksia ei arvioida.

Oppimateriaali

1. Spicker, P. (2020). The Poverty of Nations: A Relational Perspective. Bristol: Policy Press
2. Stenvall, J. & Virtanen, P. (2021). Ihmisenkeskeinen hallinnon uudistaminen. Hallintoreformien toteuttaminen monimutkaisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Tietosanoma.
3. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja dokumentit.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

25.10.2021 - 31.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

11.10.2021

Kurssimaksu

85€