Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op ayHTK2402 - kevät 2022

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2022.

Kurssin voi suorittaa omassa tahdissa verkossa alkaen tammikuussa 2022 (kurssi avautuu viikolla 2). Kurssi sulkeutuu elokuun 2022 lopussa. Sovi opettajan kanssa soveltavaa tehtävää koskeva zoom tapaaminen aloitettuasi opintojakson. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Soveltavan tehtävän esittelyn ja formatiivisten kokeiden palautteet saat välittömästi suorituksen jälkeen. Esseen tai exam-tentin osalta arviointi tehdään seuraavan kuun alussa. 

Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan eri organisaatio- ja johtamisteorioiden sovellusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmien kautta. Opintojaksolla perehdytään muun muassa strategiseen ajatteluun, Lean-johtamiseen sekä muutosjohtamiseen.

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia johtamissuuntauksia ja osaa soveltaa johtamisen menetelmiä.

Opetus: Luennot Moodlessa, essee/tai tentti ja tehtävät.

Suoritustavat:

  1. Formatiiviset kokeet moodlessa
  2. Lyhyen soveltavan tehtävän esittely zoomissa 
  3. Luennot Moodlessa 
  4. Opiskelija valitsee joko kirjallisen esseen tai exam-tentin 

TAI 

Tehtävät, tentti/essee ja luennot Moodlessa. 

Toteutustavat:
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja tentit Moodlessa. Lyhyen soveltavan tehtävän esittäminen zoomissa (10 min).

Arviointi

Kokonaisarvosana asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Arviointimenetelmät:

Formatiiviset kokeet (20%), soveltavan tehtävän esittely (10%), exam-tentti tai essee (70%).

Oppimateriaali

1. Laaksonen & Ollila (2017): Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 3. uud. painos. Edita Publishing Oy.
2. Niiranen, Seppänen-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen (2010): Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.
3. Thomas, Hujala, Laulainen & McMurray (2018). The Management of Wicked Problems in Health and Social Care. Routledge: New York
4. Luennoitsijan ilmoittama ajankohtainen materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa  koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

10.1.2022 - 31.8.2022

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

3.1.2022

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu