Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op ayHTK2401 - kevät 2022

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan  Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet  avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Ajankohta

Kurssi suoritetaan luentoihin ja harjoituksiin osallistumalla sekä itsenäisesti tehtävän esseen ja harjoitustyön muodossa. Kurssi alkaa 17.1.2022 ja päättyy 27.3.2022. 

Kurssiin liittyvät etäluennot zoomissa (pakollinen läsnäolo):

18.1.2022 klo 17.00-18.00

20.1.2022 klo 17.00-18.00

25.1.2022 klo 17.00-18.00 ja 

15.2.2022 klo 17.00-18.00

Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Suoritustavat

Opetus: Luennot ja harjoitukset zoomin välityksellä, essee ja harjoitustyö.

Suoritustavat: Essee, harjoitustyö (sisältäen raportin), luennot ja fasilitointiharjoitukset.

Toteutustavat: Luennot ja harjoitukset sekä itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. Kts. tarkemmin arviointimenetelmät. 

Arviointimenetelmät:

Essee (40%), harjoitus ja siitä tehtävä raportti (40%) ja luennot/harjoitukset zoomissa (20%). 

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään osallisuuden arvoon ja sen mittaamiseen, palveluiden käyttäjien osallistumistapoihin, deliberatiivisen demokratian malleihin, neljännen sektorin itseorganisoituvaan toimintaan sekä erilaisiin fasilitointimenetelmiin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää osallisuuden merkityksen ja monimuotoisuuden sekä omaa valmiudet osallistua erilaisten dialogisten ja deliberatiivisten osallistumismallien suunnitteluun ja toteutukseen.

Oppimateriaali

Nabatchi & Leighninger (2015). Public Participation for 21st Century Democracy. San Francisco: Jossey-Bass.

Luennoitsijan ilmoittamat ajankohtaiset tutkimusartikkelit: 3 kansainvälistä artikkelia.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.1.2022 - 27.3.2022

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

3.1.2022

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu