Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos, 5 op - ayHTK2412 - syksy 2021 - kevät 2022

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan  Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet  avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Huom! Johtuen käyttökatkosta Vaasan avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä (järjestelmän vaihtumisen vuoksi), syksyllä 2021 opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.10. Ilmoittautuminen avautuu uudelleen joulukuussa 2021 / tammikuussa 2022.

Aikataulu

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssi on suoritettavissa aikavälillä 13.9.2021 – 16.5.2022.

Opettaja

Tomi Niemi

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy annetun kirjallisuuden avulla ajankohtaisiin työhyvinvoinnin haasteisiin ja kehittämiseen esimiestyön  ja johtamisen näkökulmasta.

Suoritustavat

Kirjallisuuden tenttiminen sähköisenä Moodle-tenttinä opintojakson verkko-oppimisympäristössä. Lisätiedot Moodlessa.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin  merkityksen ja sen erityispiirteet hyvinvointipalvelujen muutoksen  kontekstissa. Opiskelija tunnistaa keskeiset asiantuntijatyön toimintaympäristön muutokseen liittyvät työhyvinvoinnin haasteet.

Oppimateriaali

1. Viitala & Järlström (toim.) (2014). Henkilöstöjohtaminen uuden  edessä: henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet.Vaasan yliopisto.  

2. Lehto (2017). Johda rohkeasti! Oivalluksia esimiestyöstä ja  johtajuudesta. Vaasan yliopisto.

3. Luennoitsijan ilmoittamat  ajankohtaiset tutkimusartikkelit: kolme kansainvälistä artikkelia.  Kansainväliset artikkelit ja tenttialueen tarkka kuvaus on esitetty  kurssin Moodlessa.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi)

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Tomi Niemi

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.9.2021 - 16.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

7.10.2021

Kurssimaksu

85€