Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Hankintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op ayHTK2403 - kevät 2022

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan  Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet  avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2022

Luennot: ke 20.4. ja ke 27.4. klo 17-19.30 etäluentoina Zoomin kautta.

Opettaja

Seija Ollila

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään julkisten palvelujen järjestämistä koskeviin  teoreettisiin näköaloihin, julkisten palvelujen vaihtoehtoisiin  organisaatiomuotoihin, palvelujärjestelmien sääntelyyn, julkisten  hankintojen käsitteisiin ja prosessiin, sotealan hankintojen näkökohtiin ja palvelusetelijärjestelmiin.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida vaihtoehtoisia  tapoja järjestää ja organisoida julkisia palveluja, arvioida  yrittäjyyden mahdollisuuksia julkisissa palveluissa ja ymmärtää  julkisten hankintojen sääntelyä ja toteutustapoja.

Suoritustapa: Luennot ja niihin pohjautuvat tehtävät sekä Moodle-tentti tai laaja kirjallinen työ.

Moodletentit:

Tenttiperiodi 1: 9.-16.5.2022

Tenttiperiodi 2: 13.-20.6.2022

Tenttiperiodi 3: 8.-15.8.2022

Korvaavan kirjallisen työn palautuspäivä 31.8.2022. 

Opettaja

Arviointiasteikko 0-5

Oppimateriaalit

1. Alford & O'Flynn: Rethinking Public Service Delivery: Managing  with External Providers. Palgrave Macmillan, 2012. 

2. Siikavirta:  Julkisten hankintojen perusteet. 2015.

3. Luennoitsijan ilmoittamat  artikkelit ja säädökset. 

4. Valtion hankintakäsikirja 2017.  Valtiovarainministeriön julkaisuja 29/2017 (saatavilla:  http://vm.fi/julkaisu?pubid=20801)

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi)


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.



Opettaja

Seija Ollila

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

20.4.2022 - 31.7.2022

Ilmoittautuminen alkaa

21.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

6.4.2022

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu