Avoin yliopisto-opetusPuheviestintä

Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus - KKSUPRO (ryhmä 2)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Vastaava yliopisto - yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 18.5.-22.6.2021 tiistaisin klo 12.15-15.30

Käytämme opetuksessa Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija

- tekee vuorovaikutusosaamista kehittäviä pari-, ryhmä- ja esiintymisharjoituksia
- harjoittelee kuuntelemista sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista
- soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden havainnointiin ja analysointiin
- tarkastelee vuorovaikutusosaamista osana akateemista asiantuntijuutta

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana akateemista asiantuntijuutta. Opintojaksolla perehdytään puheviestinnän ilmiöihin ja käsitteisiin sekä kehitetään omaa vuorovaikutusosaamista erilaisten harjoitusten avulla.

Opintojakso vastaa TaY:n tutkintoihin vaadittavaa puheviestinnän opintojaksoa.

Opintojakson käytyään opiskelija

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää sitä
- osaa valmistautua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri konteksteissa
- osaa arvioida ja analysoida vuorovaikutusta
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta 
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta

Korvaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen suomen kielen opetussuunnitelman mukainen (KKSUPRO).

Suoritustapa

Verkko-opetusta 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Opintojakson suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle 0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Terhi Meriläinen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.5.2021 - 22.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

26.4.2021

Ilmoittautuminen päättyy

17.5.2021

Kurssimaksu

105€