Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Psyykkinen valmentaja 25 op

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutus maksaa 2250 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€:n varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi maaliskuussa 2022 ja toinen syksyllä 2022

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat: 

kevät 2022: 24.-25.3., 3.5. ja 15.6. 

Syksy 2022: 1.9., 14.10. (Etänä; Päivi G.), 23.11., 21.12.
Kevät 2023: 13.1. (Etänä; Päivi G.), 15.2., 23.3. 11.5.
 

Kokonaiskesto 12 lähipäivää. Koulutusprosessi sijoittuu vuoden ajalle, koulutus päättyy keväällä 2023.Koulutuspäivät pidetään klo 9-16. Koulutuspäivät toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena.  Tilanteen niin vaatiessa, opetus siirretään etäluennoiksi.

Kohderyhmä

Psyykkinen valmentaja -koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat valmennustyökaluja erilaisten kohderyhmien ohjaamiseen ja mentaalivalmennukseen. Koulutuksen kohdaryhmää ovat mm. urheiluvalmentajat, ohjaajat, kouluttajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, opettajat, rehtorit, diakonit, psykologit, HR- asiantuntijat, esimiehet, esiintyjät yms, jotka tarvitsevat työvälineitä vuorovaikutustyöhönsä ja sen laadukkaaseen kehittämiseen.

Tavoitteet

Psyykkinen valmentaja -koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään ratkaisukeskeisiä, käyttäytymisterapeuttisia ja kehollisia, sekä Mindfulness -valmennustyökaluja ryhmien ja yksilöiden tavoitteelliseen työskentelyyn erilaisten toimintaa rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstämiseksi ja psykologisen pääoman ja itsensä johtamisen vahvistamiseksi.

Sisältö

 • Ratkaisukeskeinen psyykkisen valmennuksen prosessi ja sen ohjaaminen
 • Moderniin motivaatioteoriaan pohjautuva valmentaminen
 • Tietoinen läsnäolo ja kehotietoisuus (Mindfulness) psyykkisen valmennuksen kulmakivenä
 • Stressin neuropsykologinen anatomia ja stressinhallinnan ja palautumisen fysiologia
 • Vuorovaikutus- ja palautetaidot
 • Valmentava johtaminen
 • Myönteisyyden vahvistaminen
 • Mielenhallinnan neuropsykologinen perusta
 • Psyykkiset esteet ja niiden työstäminen:
 • Haastavat tunteet ja tunnesäätely
 • Rajoittavat uskomukset ja ajatukset ja niiden kanssa työskentely
 • Univaikeudet
 • Ahdistuneisuus, pelot ja mielialan muutokset
 • Jännitys
 • Elämänkriisit ja muutokset

Toteutus

Koulutusprosessi sisältää 12 lähipäivää, sekä 5 x 2 tuntia vertaisryhmätyöskentelyä ja 15 tuntia valmennusharjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Osallistujilta edellytetään mahdollisuutta harjoitteluasiakkaan hankintaan.

Kouluttajat

Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), coach (ICF, ACC-taso), kouluttajatyönohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) ja Päivi Granholm (urheilupsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja), vierailevat luennoitsijat: Juuso Nieminen ja Sami Jauhojärvi

Kouluttajasta Anita Hedmanista sanottua:

Anita on asiantunteva ja empaattinen, hyödyntää erilaisten ihmisten moninaisia ominaisuuksia koulutuksessa. Erittäin ammattitaitoinen tällä alalla, hyvä esimerkki opiskelijoille. Pidin Anitan koulutustyylistä todella paljon.

Anita on valonööri (kts. Frank Martelan kirja). Hän säteilee ympärilleen lämpöä, varmuutta, rauhallisuutta ja sisäistä hehkua. Hän on ammattitaitoinen opettaja mutta samalla ihminen, ei auktoriteetin taakse piiloutunut etäinen hahmo. Hänellä on taito saattaa opiskelija ihmettelyn tilaan, ja antaa ideoille tilaa kukoistaa. Ainoastaan lopputyön ohjeistus olisi voinut olla selkeämpi.

Anita antaa kaikille tilaa aivan ilmiömäisellä tavalla. Silti hän kuljettaa keskustelua ja koulutusta tavoitteiden mukaisesti eteenpäin upeasti kaikkia kunnioittaen.

Läsnäoleva, vaikkakin suurin osa hybridinä tai livenä. Hetkessä elävä ja mahtava asioiden kiteyttäjä, suuri kiitos. : D

Koulutuksesta sanottua

Kokonaisvaltaiset työskentelymenetelmät, uusien näkökulmien saaminen sekä verkostoituminen.

Oman prosessin syventyminen, kirkastuminen, erilaisten menetelmien oppiminen ja kirjallinen materiaali erittäin käyttökelpoista ja hyödynnettävää itselle jatkossa: Materiaalit erittäin hyviä ja kirjallisuus relevanttia.

Sain koulutuksesta oikeastaan ihan kaiken, mitä odotin ja vielä enemmän. Löysin itsestäni valmentajan ja vahvuudet, joilla lähden tätä työtä tekemään jatkossa. Löysin myös armollisuutta itseäni ja omaa tulevaisuuttani kohtaan. Löysin valtavasti työkaluja, menetelmiä ja kirjoja, joita hyödyntää. Löysin verkoston upeita ihmisiä.

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta kuukautta ennen koulutuksen alkua, perimme puolet koulutuksen hinnasta, Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, tai osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko koulutusmaksu. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopiston rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: pääkouluttaja Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.3.2022 - 30.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

28.4.2021

Ilmoittautuminen päättyy

20.3.2022

Kurssimaksu

2250€