Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Psyykkinen valmentaja 25 op

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutus maksaa 2250 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€:n varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi maaliskuussa 2022 ja toinen syksyllä 2022

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Aikataulu

Ensimmäiset koulutuspäivät: 24.-25.3., 3.5. ja 15.6.2022. Syksyn 2022 ja kevään 2023 koulutuspäivät julkaistaan lähiaikoina. Kokonaiskesto 12 lähipäivää. Koulutusprosessi sijoittuu vuoden ajalle, koulutus päättyy keväällä 2023.

Koulutuspäivät pidetään klo 9-16. Koulutuspäivät toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena.  Tilanteen niin vaatiessa, opetus siirretään etäluennoiksi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat valmennustyökaluja erilaisten kohderyhmien ohjaamiseen ja mentaalivalmennukseen. Koulutuksen kohdaryhmää ovat mm. urheiluvalmentajat, ohjaajat, kouluttajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, opettajat, rehtorit, diakonit, psykologit, HR- asiantuntijat, esimiehet, esiintyjät yms, jotka tarvitsevat työvälineitä vuorovaikutustyöhönsä ja sen laadukkaaseen kehittämiseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään ratkaisukeskeisiä, käyttäytymisterapeuttisia ja kehollisia, sekä Mindfulness -valmennustyökaluja ryhmien ja yksilöiden tavoitteelliseen työskentelyyn erilaisten toimintaa rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstämiseksi ja psykologisen pääoman ja itsensä johtamisen vahvistamiseksi.

Sisältö

 • Ratkaisukeskeinen psyykkisen valmennuksen prosessi ja sen ohjaaminen
 • Moderniin motivaatioteoriaan pohjautuva valmentaminen
 • Tietoinen läsnäolo ja kehotietoisuus (Mindfulness) psyykkisen valmennuksen kulmakivenä
 • Stressin neuropsykologinen anatomia ja stressinhallinnan ja palautumisen fysiologia
 • Vuorovaikutus- ja palautetaidot
 • Valmentava johtaminen
 • Myönteisyyden vahvistaminen
 • Mielenhallinnan neuropsykologinen perusta
 • Psyykkiset esteet ja niiden työstäminen:
 • Haastavat tunteet ja tunnesäätely
 • Rajoittavat uskomukset ja ajatukset ja niiden kanssa työskentely
 • Univaikeudet
 • Ahdistuneisuus, pelot ja mielialan muutokset
 • Jännitys
 • Elämänkriisit ja muutokset

Toteutus

Koulutusprosessi sisältää 12 lähipäivää, sekä 5 x 2 tuntia vertaisryhmätyöskentelyä ja 15 tuntia valmennusharjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Osallistujilta edellytetään mahdollisuutta harjoitteluasiakkaan hankintaan.

Kouluttajat

Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), coach (ICF, ACC-taso), kouluttajatyönohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) ja Päivi Granholm (urheilupsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja), vierailevat luennoitsijat: Juuso Nieminen ja Sami Jauhojärvi

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 24.2.2022 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta, Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, tai osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: pääkouluttajat Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

24.3.2022 - 30.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

28.4.2021

Ilmoittautuminen päättyy

27.2.2022

Kurssimaksu

2250€

Ilmoittaudu