KieletRuotsi

Ruotsia kauppatieteilijöille (5 op) - ayKRUO9111

Oppiaine       

Ruotsin kieli

Vastaava yliopisto       

Vaasan yliopisto – Kielikeskus Linginno

Huom! 

Kurssi soveltuu myös muille kuin kauppatieteen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään  sähköpostilla  ennen opintojakson alkua. 

Vastaa ilmoittautumislomakkeella kysymykseen: Tarvitseeko sinun osallistua lähtötasotestiin? KYLLÄ / EI.

Edeltävät opinnot

Sinun tulee osallistua ruotsin kielen tasotestiin, jos lukion B-ruotsin (keskipitkän) oppimäärän arvosanasi on 7, 8, 9 tai 10, mutta ET OLE  KIRJOITTANUT ruotsia ylioppilaskirjoituksissa. 

Sinun tulee osallistua ruotsin kielen tasotestiin myös, jos ylioppilastutkinnon arvosanasi ruotsin kielessä on: pitkässä oppimäärässä B tai A, keskipitkässä oppimäärässä C, B tai A.

Jos olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, etkä ole kirjoittanut ruotsia ylioppilaskirjoituksissa, sinun tulee suorittaa ruotsin kielen valmentava kurssi ennen kuin voit osallistua Ruotsia kauppatieteilijöille (5 op) - ayKRUO9111 kurssille.

Valmentava kurssi on pakollinen myös, jos ruotsin kielen tasotesti on hylätty.

Lähtötasotestiin ei tarvitse osallistuja jos olet suorittanut aiemmin hyväksytysti ruotsin kielen valmentavan kurssin.

Aikataulu

Kurssin lähtötasotesti pidetään ennen kurssin alkua Zoomilla to 24.3. klo 16.30-18.15. Lähtötasotestissä on kielioppitehtäviä ja kirjoitustehtäviä (ei suullisia tehtäviä).

Luennot etänä Zoomin kautta. Luennoilla edellytetään aktiivista osallistumista. Kieliopinnoissa edellytetään osallistumista vähintään 80 % oppitunneista.

Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran.

Huom! Muutos aikataulussa!

Opetus aina klo 16.30-18.50 paitsi ke 25.5. klo 16.30-18.

ti 5.4.
to 7.4.
ti 12.4.                                    
to 14.4.
ti 19.4.                                    
to 21.4.
ti 26.4.                                  
to 28.4.
ti 3.5.                                      
to 5.5.
ti 10.5.                                  
to 12.5.
ti 17.5.                                      
to 19.5.
ti 24.5.                                    
ke 25.5.
ma 30.5. Tentti

Opettaja

Timo Väätänen

Sisältö

Eri aihepiirejä käsitteleviä ajankohtaisia tekstejä. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Perusrakenteiden kertausta. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua.Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Opiskelija pitää omaan  alaansa liittyvän suullisen esitelmän ruotsiksi. Suomenruotsalaisten ja  ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja  raportointia.

Suoritustapa

Tapaamisia verkko-opetusympäristö Zoomin avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia. Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä. Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon. Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Hyväksytysti suoritetut  suulliset ja kirjalliset tehtävät. Osa kirjallisista tehtävistä tehdään valvotusti. Jatkuva arviointi.

Opintojakso arvioidaan kahdella eri  asteikolla: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b) kieliasetuksen  mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito:  yydyttävä taito/hyvä taito/hylätty.

Tavoitteet

Opintojakson tavoite: B1-C1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424 § 6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja oman alansa keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti.

Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä  on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa  ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

50 tuntia kontaktiopetusta Zoomin välitteisesti. Aktiivinen osallistuminen vaaditaan.

Oppimateriaali

1. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan.

2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa kkoulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

Opettaja

Timo Väätänen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

5.4.2022 - 30.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

20.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

22.3.2022

Kurssimaksu

135€

Ilmoittaudu