Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op, alk. kevät 2022


Ryhmä on täynnä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op)

Sisältää psykoterapeuttiset valmiudet

Hinta ja koulutukseen hakeminen

Koulutuksen hinta on  4720  €. Opiskelijavalintojen jälkeen opiskelijalta laskutetaan 500  €:n varausmaksu, samalla hän sitoutuu maksamaan koko opintomaksun. Maksettua varausmaksua ei palauteta. Loput koulutusmaksusta laskutetaan neljässä  tasasuuruisessa erässä ( á 1055 €).

 

Ajankohta

Koulutuksen aloitus 17.-18.1.2022. 

kevään 2022 koulutuspäivät ovat: 17.-18.1., 16.2., 21.3., 22.3. (työnohjaus), 19.4., 24.5., 25.5. (työnohjaus), 14.6.

Koulutus kestää 2-2,5 vuotta.

Koulutus sisältää 20 seminaaripäivää sekä 10:nä päivänä asiakastyönohjausta.

Työnohjaus:
Koulutuksen aikana 10 krt ja jokainen osallistuu yhteen ryhmään (1,5 h)


Hakulomakkeella kysyttävät kysymykset:

 1. Perus- ja yhteystiedot
 2. Taustakoulutukset ja työkokemus sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
 3. Pystytkö suorittamaan lyhytterapiaopintoihin liittyvän asiakasharjoittelun (100h) omassa työpaikassasi? Kyllä/Ei,
  Jos pystyt, millainen on asiakaskuntasi? Asiakashankinta on opiskelijan omalla vastuulla. Ellet saa omassa työssäsi suoritettua asiakastyötä, mitä kautta arvelet voivasi hankkia itsellesi harjoitusasiakkaat?

 4. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
 5. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?
 6. Koulutuksessa harjoitellaan lyhytterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja kehityshaasteita. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?
 7. Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
 8. Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?
 9. Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.  
 10. Miten toivot, että voit hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
 11. Kerro lyhyesti, miten nykyinen elämäntilanteesi (läheisten tuki, taloudellinen tilanne, työpaikan tuki, perhetilanne, omat psyykkiset voimavarasi) tukee/vaikeuttaa opintojesi suorittamista?

 Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja tarvittaessa soveltuvuushaastattelun perusteella.

 • Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
 • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. 
 • Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
 • Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
 • Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
 • Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.
 • Hakujärjestys

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti ), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Huom! Mikäli sinulla ei ole soveltuvaa Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op -koulutukseen vaadittavaa soveltuvaa pohjakoulutusta, mutta olet kiinnostunut lyhytterapeuttisista metodeista/työvälineistä, 
tutustu uuteen koulutukseemme: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8192/ratkaisukeskeisen-lyhytterapian-tyovalineita-40-op/

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. 

Koulutuksen rakenne

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä.

 • 20 lähiopetuspäivää + 10 päivänä asiakastyönohjaus
 • välityöskentely ja -tehtävät
 • kirjallisuus
 • muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn ratkaisukeskeinen kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, vähintään 10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • soveltava kirjallisuus

Koko koulutusohjelman laajuus on 50 op. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. 

Usein kysytyt kysymykset

 

Linkin kautta löydät vastauksia yleisesti kysyttyihin kysymyksiin:

https://www.siria.fi/ajankohtaista/usein-kysytyt-kysymykset-lyhytterapeuttikoulutus

 

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:

Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija

Pääkouluttajana Katriina Lyttinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, sensomotorisen
psykoterapian 1-tason koulutus


 • Muita mahdollisesti käytettäviä ratkaisukeskeisiä kouluttajia:
  • Niina Nurmela, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, tutkija, VTM, laillistettu
  sosiaalityöntekijä
  • Johanna Perttilä, KM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja (pääkouluttaja Seinäjoella)
  • Miia Miskeljin, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sh (AMK), työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja (pääkouluttaja Imatralla, Lappeenrannassa ja Helsingissä)
  • Terhi Lahti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja (Imatra)
  • Laura Koskivaara, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja (Tampere, Turku, Seinäjoki, Kouvola)
  • Marjo Kokko, ratkaisukeskeinen psykoterepeutti, osaamisalueena myös psykofyysinen ja sensomotorinen terapia, HOT ja kognitiivinen käyttäytymisterapia (pääkouluttaja
  Jyväskylässä)
  • Susanna Anglé, PsT, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti
  • Aune Karhumäki, VTM, ratkaisukeskeinen ja psykofyysinen psykoterapeutti,kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja

Eri paikkakunnilla käytettyjä asiantuntijaluennoijia:

• Päivi Rissanen, VtT, kokemusasiantuntija

• Jyrki Korkeila, psykiatrian erikoislääkäri, professori, Turun yliopisto

• Minna Martin, psykoterapeutti, psykologi

• Liisa Uusitalo-Arola, KAT-psykoterapeutti (VET), psykologi

• Ronnie Grandell, psykologi, itsemyötätuntoterapian asiantuntija

Peruutusehdot

Mikäli koulutus perutaan sen jälkeen, kun opiskelija on vahvistanut ottavansa tarjotun paikan vastaan, opiskelija sitoutuu maksamaan 500 €:n varausmaksun.  15.11. jälkeen tulleista peruutuksista tai jos peruutusta ei tehdä ennen opintojen alkua/osallistuminen perutaan opintojen aikana, opiskelijalta peritään koko koulutusmaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Opettaja

PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu

Opintopisteet

50

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

17.1.2022 - 31.12.2023

Kurssimaksu

4720€