Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Laajuus 

25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 560 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 480 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Huom! Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Aikataulu (alustava)

Opinnot toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena mikäli koronatilanne sen sallii.


Opintojaksokohtainen aikataulu:

 

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

ti 21.9. klo 17–20.15, ti 28.9. klo 17–20.15, la 2.10. klo 10-15, la 9.10. klo 10–15 ja ti 26.10. klo 17–20.15

Opettaja: Anneli Kanto


Tietokirjoittaminen I 5 op

torstaisin: 4.11., 11.11., 25.11., 2.12., 9.12. ja 16.12. klo 17–20.15

Opettaja: Markku Soikkeli


Proosan kirjoittaminen I 5 op

ke 19.1. klo 16.30–19.20, la 22.1. klo 10.20–14.15, la 29.1. klo 10.20–14.15, la 12.2. klo 10.20–14.15 ja ke 23.2. klo 16.30–19.20

Opettaja: Tiina Lehikoinen

 

Draaman kirjoittaminen I 5 op

lauantaisin: 12.3., 19.3., 26.3. ja 9.4.2022 klo 10–15

Opettaja: Siri Kolu

 

Lyriikan kirjoittaminen I 5 op

torstaisin 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 2.6. klo 17–20.15

Opettaja: Kristiina Wallin

 

Sisältö

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja analysoidaan sekä omia että julkaistuja tekstejä.

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Hän oppii kirjoittamaan erilaisia tekstejä erilaisista tehtävänannoista ja kehittyy kirjoittamisen taidossa.

Suoritustapa

Kaikki opetus järjestetään Tampereella. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Luento-opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0–5. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistelaajuudella painotettuna keskiarvona.

Opinto-oikeus on voimassa 1,5 vuotta, opinto-oikeus päättyy 31.12.2022.

Lue lisää luovan kirjoittamisen esittelysivuilta.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätiedot


Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Useita kouluttajia

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.9.2021 - 31.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

3.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

7.9.2021

Kurssimaksu

560€