Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Johdatus kirjoittamiseen I

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Johdatus kirjoittamiseen -jakson opetus pidetään seuraavasti:

  • tiistaina 21.9. klo 17–20.15
  • tiistaina 28.9. klo 17–20.15
  • lauantaina 2.10. klo 10–15
  • lauantaina 9.10. klo 10–15
  • tiistaina 26.10. klo 17–20.15

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena mikäli koronatilanne sen sallii.

Kouluttaja

YTM, kirjailija Anneli Kanto

Tavoitteet

Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Suoritustapa

Luennot (12 h), pienryhmäopetus (12 h) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen.
Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena. 2014

Ilmoittautuminen ja hinta

Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Opintojakson hinta on 115 €.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Opettaja

Anneli Kanto

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

21.9.2021 - 26.10.2021

Kurssimaksu

115€