Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Tietokirjoittaminen I

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Torstaisin 4.11., 11.11.,  25.11., 2.12., 9.12. ja 16.12. klo 17–20.15

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena mikäli koronatilanne sen sallii.

Kouluttaja

Markku Soikkeli

Tavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Suoritustapa

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi: 0–5

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio.
Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Opintojakson hinta on 115 €.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 223 8433, 040 706 5606

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 223 8433, 050 575 7127

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Markku Soikkeli

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

4.11.2021 - 16.12.2021

Kurssimaksu

115€