Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen perusteet 10 op

Lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen perusteet on puoli vuotta kestävä koulutusprosessi, jonka aikana opiskelija tutustuu lasten ja nuorten sanataidekasvatuksessa käytettäviin menetelmiin. Koulutuksessa saat tietoa sanataiteesta ja taidekasvatuksesta ja opit käyttämään erilaisia sanataiteen menetelmiä omassa työssäsi. 

Kouluttajina toimivat sanataideyhdistys Yöstäjän sanataidekasvattajat.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu esimerkiksi

 • - luokanopettajille
  - varhaiskasvattajille
  - kirjaston työntekijöille
  - äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille.

Koulutuksen tavoite

 • Koulutuksen suoritettuasi osaat
  - kertoa mitä sanataide ja taidekasvatus on.
  - käyttää sanataideoppaita ja valita ryhmälleen sopivaa kirjallisuutta ja hyödyntää sitä työssään.
  - tutkia omaa tapaansa kirjoittaa.
  - kertoa miten alle kouluikäisten kanssa voidaan hyödyntää sanataidetta.
  - kertoa miten sanataidetta voidaan yhdistää eri taiteen aloihin ja sanataiteen hyödyntämisestä eri kohderyhmille.
  - etsiä lisätietoa sanataiteesta ja sen soveltamisesta.
  - ideoida sanataiteen soveltamista eri oppiaineissa.


Koulutuspäivät ovat lauantaisin klo 10–16 vuonna 2022:

Lähiopetusjaksot koostuvat luennoista, keskusteluista ja toiminnallisista harjoituksista, joissa perehdytään sanataiteen keinoihin monipuolisesti ja käytännönläheisesti. 

15.1. Mitä sanataide ja taidekasvatus on? Kouluttajina Pia Krutsin, Päivi Haanpää ja Minttu Tervaharju.

12.2. Harjoitustyyppejä ja sanataideoppaita. Opettajan oma kirjoittajuus. Kouluttajana Päivi Haanpää.

19.3. Alle kouluikäisten sanataide. Monitaiteiset menetelmät ja erilaiset kohderyhmät. Kouluttajina Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju.

23.4. Sanataiteen integroiminen kouluopetukseen. Tapausesimerkkejä ja toimivia malleja. Kouluttajina Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju.

7.5. Uudet lasten ja nuorten kirjat. Kirjallisuuslähtöinen sanataide + uuden lasten- ja nuortenkirjallisuuden esittelyä. Kouluttajana Pia Krutsin.

18.6. Opetuskokeilun purku. Sanataiteen kenttä ja oma paikka siellä. Kouluttajana Päivi Haanpää.

Suoritustapa ja arviointi

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus suoritetaan osallistumalla vähintään 80 % lähiopetukseen (mahdolliset poissaolot korvataan kouluttajien antamilla lisätehtävillä), tekemällä kouluttajien ohjeistamat kirjalliset tehtävät sekä suorittamalla opetuskokeilujakso itsenäisesti.

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osallistumismaksu

600 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 100 euroa ja loput maksetaan laskulla kahdessa erässä koulutuksen käynnistyttyä. Lasku työnantajalle: syötä laskutustiedot ilmoittautumislomakkeen "yrityslaskutus" -kohdassa.

Lisätietoja antaa koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula / puh. 040-3573232


Opettaja

Useita opettajia Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:stä

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

15.1.2022 - 18.6.2022

Ilmoittautuminen alkaa

21.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

30.12.2021

Kurssimaksu

600€

Ilmoittaudu