Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Edeltävät opinnot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen aloittamista. Edeltäviksi opinnoiksi kelpaavat Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritettujen luovan kirjoittamisen perusopintojen lisäksi Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritetut kirjoittamisen perusopinnot. 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautuminen alkaa 10.5.2021. Ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen opintojen alkua.

Opintokokonaisuuden hinta on 800 euroa, josta 320 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Toinen erä opintomaksua laskutetaan tammi-helmikuussa 2022. Turun yliopiston rekisteröintimaksu 80 € maksetaan syyskuussa Turun yliopistoon tehtävän ilmoittautumisen yhteydessä. Saat tarkemmat ohjeet Turun yliopistoon ilmoittautumisesta ennen opintojen alkua.

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritetuista kirjoittamisen perusopinnoista tulee toimittaa todistuskopio Tampereen kesäyliopistoon opintoihin ilmoittautumisen jälkeen.

Opintoihin on rajattu osallistujamäärä, opintoihin otetaan enintään 15 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmään jää tilaa, voit syyskuussa (viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen) tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille. Opintoja ei käynnistetä, jos opintoihin ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä tullut riittävästi ilmoittautuneita.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja  omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.  

Kokonaisuus on kolmijakoinen: 

1. Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.  

2. Toisessa kokonaisuudessa painottuu opiskelijan itseohjautuvuus ja omien kirjoittajaintressien tunnistaminen ja harjaannuttaminen. Luova tietokirjoittaminen -jakso on tarjolla vain silloin, kun siitä järjestetään kontaktiopetusta. 

Kokonaisuudessa suoritetaan yksi valinnainen jakso seuraavista:

- Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä 5 op
- Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op
- Luova tietokirjoittaminen 5 op
- Nykykirjallisuus 5 op

3. Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja  yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja  painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Luova kirjoittaminen järjestetään lähiopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.

Lisätietoa opinnoista Turun yliopiston luovan kirjoittamisen esittelysivuilta:

https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/humanistisen-tiedekunnan-opinnot/luova-kirjoittaminen

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä tehtävien tekeminen. Opintosuoritusten arviioinnissa käytetään asteikkoa 0–5.

Aikataulu

Opinnot kestävät kaksi lukuvuotta. Opinnot alkavat syksyllä 2021 Tietokirjoittaminen II -jakson opinnoilla.

 

Lukuvuoden 2021-2022 alustava aikataulu ja opettajat

Tietokirjoittaminen II 5 op (LUKI1207)         

to 23.9., to 30.9., to 7.10., ti 12.10., to 14.10. ja to 28.10. klo 17–20.15

Opettaja Markku Soikkeli


Draaman kirjoittaminen II 5 op (LUKI1206)

lauantaisin 20.11., 4.12., 11.12. ja 8.1. klo 10–15

Opetus verkossa Zoom- ja Moodle-alustoilla.

Opettaja Siri Kolu


Lyriikan kirjoittaminen II 5 op (LUKI1205)

la 9.4. klo 10.2014.20, ke 13.4. klo 16.3019.20, ke 20.4. klo 16.3019.20, la 23.4. klo 10.2014.20, ke 27.4. klo 16.3019.20 ja ke 4.5. klo 16.3019.20

Opettaja Tiina Lehikoinen

 

Proosan kirjoittaminen II 5 op (LUKI1204)

ke 9.3. klo 16.30–19.20, la 12.3. klo 10.20–14.15, la 18.3. klo 10.20–14.15, la 26.3. klo 10.20–14.15 ja ke 6.4. 16.30–19.20

Opettaja Tiina Lehikoinen


Lukuvuoden 2022–2023 opetusaikataulut vahvistetaan myöhemmin.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Useita kouluttajia

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

23.9.2021 - 31.7.2023

Ilmoittautuminen alkaa

22.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

9.9.2021

Kurssimaksu

800€