Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Proosan kirjoittaminen II

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

9.3.–6.4.2022 seuraavasti:

9.3. keskiviikko klo 16.30–19.20
12.3. lauantai klo 10.20–14.15
19.3. lauantai klo 10.20–14.15
26.3. lauantai klo 10.20–14.15
6.4. keskiviikko 16.30–19.20

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opintojakso pyritään järjestämään lähiopetuksena jos koronatilanne sen sallii.

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu edelleen oman tekstin tuottamisessa ja oppii tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta kasvaa. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys proosan mahdollisuuksista. Kurssin kuluessa opiskelijat harjoittavat prosessikirjoittamista, jonka tuloksena kurssin lopussa on valmis ja palautteiden avulla hiottu proosateksti.

Sisältö

Kurssilla perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin kirjoja ja tekstejä lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla. Kurssilla voidaan keskittyä johonkin tiettyyn lajiin tai kiirjoittaa vaihtelevista näkökulmista proosatekstejä.

Suoritustapa

Luennot, kirjallisuuden lukeminen sekä harjoitukset ja lukupäiväkirjat analyyseineen oppimisportfoliossa.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen (24 tuntia) + harjoitustyö(t) + portfolio. Harjoitukset analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 9.9.2021 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Opettaja

Tiina Lehikoinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.3.2022 - 6.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

15.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

23.2.2022

Kurssimaksu

150€