Avoin yliopisto-opetusTilastotiede

Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2022

Oppiaine

Tilastotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 135€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 25€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Liveluennot ja harjoitukset etänä Zoomin kautta. Luennoista ja harjoituksista ei tule tallennetta.

Luento ma 24.1.

Luento ma 31.1.

Harjoitus to 3.2.

Luento ma 7.2.

Luento ma 14.2.

Harjoitus to 17.2.

Luento ma 21.2.

Luento ma 7.3.

Harjoitus to 10.3.

Luento ma 14.3.

Luento ma 21.3.

Harjoitus to 24.3.

Kertaus ma 28.3.

Luennot ja harjoitukset klo 17-20.30

Sisältö     

Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Opettaja

Hanna Koskinen

Tavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso kehittää kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä.

Suoritustavat

Verkkotentti Moodlessa.

Arvostelu: asteikolla 1-5 tai hylätty

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 tai
Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 tai
David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan
Oheislukemistoa:
Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa  koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Hanna Koskinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

24.1.2022 - 28.3.2022

Ilmoittautuminen alkaa

13.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

10.1.2022

Kurssimaksu

135€

Ilmoittaudu