Avoin yliopisto-opetusTieteellinen kirjoittaminen

Akateemiset viestintätaidot 3 op - ayKSUO5500

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Äidinkieli

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 50€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 25€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Kurssilla on rajattu osallistujamäärä.

Aikataulu

Reaaliaikaiset Zoom-tapaamiset. Tapaamisissa pakollinen läsnäolo.

vko 11
ma 14.3.2022 *klo 16.30-20.00
vko 12
ma 21.3.2022 *klo 16.30-20.00
vko 14
ma 4.4.2022 *klo 16.30-20.00
vko 15
ma 11.4.2022 *klo 16.30-20.00
vko 18
to 5.5.2022 *klo 16.30-20.00

Opettaja

Heli Katajamäki

Sisältö

Opiskelija tuottaa joko yksin tai pienryhmissä tieteellisiä  kirjoituskäytäntöjä noudattavan moniäänisen opiskeluesseen, jota  prosessoidaan pienryhmissä koko kurssin ajan. Lopullinen kirjoitelma  palautetaan Turnitin-ohjelmaan. Lisäksi hän tekee kielenhuollon tentin  ja kirjoittaa itsearvion. Opiskelija valmistelee ja toteuttaa yksin tai  pienryhmissä suullisen esityksen.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa kehittää ajattelu- ja  kirjoitusprosessejaan. Opiskelija osaa erotella kirjoitusprosessin eri  vaiheet ja käyttää eri vaiheisiin liittyviä kirjoittamisen työkaluja  kirjoitusprosessin edistämiseen. Opiskelija osaa määritellä, mitä  tarkoitetaan plagioinnilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida toisten  tekstejä rakentavasti, vastaanottaa palautetta ja analysoida oman  oikeakielisyytensä tasoa ja kirjoitusprosessinsa hallintaa. Opiskelija  osaa käyttää esitystapoja, joilla tuotetaan kohdeyleisölle  tarkoituksenmukainen ja selkeä esitys.

Arviointiasteikko 0-5

Oppimateriaali

1. Kniivilä, Lindblom-Ylänne &  Mäntynen (2007 tai uudempi). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman  kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY. 

2. Kotimaisten kielten keskus.  Kielitoimiston ohjepankki. Saatavilla osoitteesta  http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ 

3. Vilkka, H. (2020).  Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. PS-Kustannus. ISBN:  978-952-451-956-4. 

4. Yliopiston kirjoitusohjeet. Saatavilla osoitteessa  https://uva.libguides.com/kirjoitusohjeet. 

Oheiskirjallisuus: 1.  Kankaanpää, S. & Piehl, A. (2011): Tekstintekijän käsikirja.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

Opettaja

Heli Katajamäki

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.3.2022 - 5.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

4.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

28.2.2022

Kurssimaksu

50€