Avoin yliopisto-opetusTieteellinen kirjoittaminen

Akateemiset viestintätaidot 3 op - KSUO9000 - ayKSUO5500

Oppiaine

Äidinkieli

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 100€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 75€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautuminen avautuu kun aikataulu varmistuu.

Aikataulu

Alustavasti kevät 2022, tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. 

Opettaja

Eija Kalliokoski

Sisältö

Opiskelija tuottaa joko yksin tai pienryhmissä tieteellisiä  kirjoituskäytäntöjä noudattavan moniäänisen opiskeluesseen, jota prosessoidaan pienryhmissä koko kurssin ajan. Lopullinen kirjoitelma  palautetaan Turnitin-ohjelmaan. Lisäksi hän tekee kielenhuollon tentin  ja kirjoittaa itsearvion. Opiskelija valmistelee ja toteuttaa yksin tai  pienryhmissä suullisen esityksen.

Kurssin arviointitavat: numeerisesti arvioitava essee ja kielenhuollon tentti (hyväksytty/hylätty). Lisäksi aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin. 

Arviointi: 1-5 tai hylätty 

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa kehittää ajattelu- ja  kirjoitusprosessejaan. Opiskelija osaa erotella kirjoitusprosessin eri  vaiheet ja käyttää eri vaiheisiin liittyviä kirjoittamisen työkaluja  kirjoitusprosessin edistämiseen. Opiskelija osaa määritellä, mitä  tarkoitetaan plagioinnilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida toisten  tekstejä rakentavasti, vastaanottaa palautetta ja analysoida oman  oikeakielisyytensä tasoa ja kirjoitusprosessinsa hallintaa. Opiskelija  osaa käyttää esitystapoja, joilla tuotetaan kohdeyleisölle  tarkoituksenmukainen ja selkeä esitys.

Oppimateriaali

Kirjallisuus: 1. Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen (2007 tai  uudempi). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY. 

2. Kotimaisten kielten keskus. Kielitoimiston  ohjepankki. Saatavilla osoitteesta  http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ 

3. Vilkka, H. (2020).  Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. PS-Kustannus. ISBN:  978-952-451-956-4. 

4. Yliopiston kirjoitusohjeet. Saatavilla osoitteessa  https://uva.libguides.com/kirjoitusohjeet. 

Oheiskirjallisuus: 1.  Kankaanpää, S. & Piehl, A. (2011): Tekstintekijän käsikirja.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

Opettaja

Eija Kalliokoski

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.1.2022 - 31.7.2022

Kurssimaksu

100€