Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Mindfulness-ohjaaja 15 op

Aikataulu

Pe-La klo 9.00-16.00 alla olevina ajankohtina:

29.-30.10.2021

26.-27.11.

28.-29.1.2022

18.-19.2.

25.-26.3.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamisessa. Koulutukseen osallistuvilta vaaditaan vähintään mindfulness-peruskurssia vastaavaa osaamista (kurssilla tai itse opiskellen hankittu) sekä omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta. Maksimiosallistujamäärä 16.

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita sekä tukee oman ohjaajan äänen löytämisessä. Koulutuksessa syvennytään monipuolisesti mindfulness-menetelmän perusteisiin ja mindfulness-menetelmien käyttöön. Oma mindfulnessin harjoittaminen syvenee omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Sisältökuvaus

Koulutus järjestetään lähiopetuksena riittävän väljässä tilassa. 

- mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet

- oma mindfulness-harjoittelu ja sen reflektointi (oppimispäiväkirja)

- mindfulness-harjoitusten ohjaaminen yksilöille ja ryhmille

- läsnäolon kokemus, kehotietoisuus ja aistimukset

- huomion tietoinen suuntaaminen, keskittymiskyky

- automaattiset reaktiot, tunnistaminen ja viivästäminen

- reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen

- kokemustilat, tunnistaminen ja vaikuttaminen

- näkökulmat, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot

- tunnetaidot, tunnistaminen, elinkaari, merkitykset, tunneäly

- mindfulness ja itsetuntemus

- mindfulness ja ihmissuhteet

- mindfulness työelämässä

- mielen toiminta - aivot

Suoritustapa

Lähiopetusta 10 päivää (sisältää hiljaisen päiväretriitin) ja yhteensä seitsemän 30-45 minuutin mittaista verkkowebinaaria. Verkkowebinaareissa tehdään mindfulness-harjoituksia ja niiden ajankohdat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa (webinaareihin voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella).

Työmenetelminä luennot, ryhmätyöt ja ohjausharjoitukset, omien harjoitusten reflektointi ryhmässä sekä mindfulness-kirjallisuuteen tutustuminen ja kahdesta valinnaisesta mindfulness-kirjasta tehtävä referaatti. 

Lopputyö, jonka aiheena on mindfulness-ohjaajataitojen hyödyntäminen, ohjaajaksi kasvun kuvaus tai muu yhdessä sovittava mindfulness-aihe. Lopputyön voi tehdä luovasti omalla tavallaan. Koulutuksessa käytetään opettajan jakamaa materiaalia.

Osallistumismaksu

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 200 euron osamaksu (tai syötetään laskutustiedot). Osallistumismaksu on yhteensä 1950 € ja se laskutetaan kahdessa erässä (syyskauden maksu, kevätkauden maksu).

Tutustu perumisehtoihin tästä.

Koulutukseen voidaan ottaa 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Edeltävät opinnot

Vähintään Mindfulness -peruskurssia vastaava osaaminen (kurssilla tai itse opiskellen hankittu) sekä oma kokemus mindfulnessin harjoittamisesta.

Kouluttajat

GLP Coach, mindfulness-ohjaajien kouluttaja, työhyvinvointivalmentaja, positiivisen psykologian ohjaaja Ritva Liisanantti

KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness työssä-ohjaaja Stina Akola   

Tutustu kouluttajiin: https://www.inspiralcoach.fi/meista/

Palautteita ohjaajakoulutuksesta: https://mindfulness-ohjaajakoulutus.fi/kokemuksia-mindfulness-ohjaajakoulutuksista/

Koulutuksen yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Opettaja

Ritva Liisanantti ja Stina Akola

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

29.10.2021 - 26.3.2022

Ilmoittautuminen alkaa

11.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

24.11.2021

Kurssimaksu

1950€