Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

Menetelmäkoulutus hoito-, kasvatus- ja terapeuttisen alan työntekijöille, 10 op (perusteet, moduuli 1)

Ajankohta 6.9.2021-2.9.2022

Koulutus on suunnattu työnohjaajille, pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen alan sekä sosiaalialan työntekijöille. Se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

  • Korona-virustilanne ja koulutuksen järjestelyt

  • Riippuen koronapandemian tilanteesta, alkavien työpajojen lähijaksoja tullaan toteuttamaan tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä, jolloin etäkokoontumisia hyödynnetään menetelmän työotteen siirtämiseksi myös oman arkityön etätilanteisiin, emotionaalisesti merkityksellisellä tavalla. Tarvittaessa myös kontaktiopetuksessa toteutuvat lähijaksot voidaan toteuttaa siten, että osa ryhmästä voi olla kasvokkain yhteydessä muun ryhmän kanssa kotoaan käsin. Jokaiselle opiskelijalle löydetään joustavat tavat osallistua siten, että etänäkin osallistuva opiskelija saa koulutuksesta kokemuksellisesti yhtä rikkaan kokonaisuuden, kuin lähijaksoihinkin mukaan pääsevät osallistujat.

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta, sekä läsnäoloa opintojaksolloilla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä.

Kaikissa koulutuspäivissä kouluttajana toimii voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Osallistumismaksu

1900 €. Laskutetaan kolmessa erässä lukukausittain koulutuksen käynnistyttyä. Laskutuksesta ja muista järjestelyistä voit tiedustella koulutuksen vastuuhenkilöltä (Sanna Vaurula, puh. 040 3573232)

Koulutuksen aikataulu: 

1. opintojakso 6.9.2021 klo 8.30-17.30
2. opintojakso 27.-28.9. (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 8.30-24, 2. työpajapäivä 9.00-19.00)
3. opintojakso 27.10. klo 8.30-18.30
4. opintojakso 18.-19.1.2022. etäjäkso
5. opintojakso 25.-26.4.2022 (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 8.30-24, 2. työpajapäivä 9.00-18.00)
6. opintojakso 1.-2.9.2022 klo 8.30-16.30 ja klo 8.30-16.30

Kuvauspäivinä opiskelijoiden pitää varata koko päivä kuvaamiselle - kuvataan niin kauan kuin valoa ja innostusta riittää. Kellonajat vahvistetaan kutsukirjeessä.

Hakeminen

Lähetämme vastauksen hakemukseesi mahdollisimman nopeasti. Hakuaikaa jatkettu!

Täytä hakemus: https://forms.office.com/r/ksHxYSQZ7M

 

 

Opettaja

Miina Savolainen

Opintopisteet

10

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

6.9.2021 - 2.9.2022

Kurssimaksu

1900€