Avoin yliopisto-opetusTaloustiede

Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Luennot etänä Zoomin kautta (luennoista ei tule tallennetta):

ma 9.5.

ti 10.5. 

ma 16.5.

ti 17.5.

ma 23.5.

ti 24.5.

ma 30.5.

ti 31.5.

Luennot klo 17-20.15

Opettaja

Hannu Laurila

Sisältö     

1) ) Mikrotalousteorian perusteet: kysyntä, tarjonta, kuluttajan  valinta, markkinavaihdanta, yrityksen teoria ja kilpailu, julkinen  talous. 2) Kansantalouden tilinpito, taloudellinen kasvu,  suhdannevaihtelu, rahajärjestelmä,inflaatio, avoin talous,  valuuttakurssit.

Tavoitteet     

 Opiskelija tuntee taloustieteen peruskäsitteet.  Opiskelijalla on käsitys kansantalouden keskeisimmistä  riippuvuussuhteista. Opiskelija osaa soveltaa taloustieteen analyysin  perustyökaluja, kuten kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutusta.

Suoritustapa

Tentti (etätentti).

Arviointi: 1–5 tai hylätty

Oppimateriaali

1. Acemoglu, D, Laibson, D. & List, J.A. (2018): Economics. 2nd Ed. Pearson (tai aikaisempi painos). Muukin kurssikirja käy, esim. Begg, Dornbush & Fischer, Introduction to Economics tai Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Hannu Laurila

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.5.2022 - 31.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

8.5.2022

Kurssimaksu

135€