KieletSuomi

Kielitaidolla kansainväliseksi osaajaksi - syventävä suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

Aikataulu

30.8.-20.12.2021

Lähiopetusta kaksi kertaa viikossa: maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00-20.00


Paikka

Koulutus käynnistetään lähiopetuksena Tampereen yliopiston koulutustilassa keskustakampuksella (tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse). Tarkkailemme koronatilannetta ja tarpeen mukaan siirrämme koulutuksen toteutukseen verkkoon.


Kohderyhmä

Työttömät tai työttömyysuhan alaiset maahanmuuttajat, joilla on suomen kielen taitotaso B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti pirkanmaalla asuville maahanmuuttajille, jotka täyttävät koulutuksen kielitasovaatimuksen.


Sisältö ja tavoite

Kielitaidolla kansainväliseksi osaajaksi on 120 opetustunnin laajuinen suomen kielen koulutus, jossa keskitytään erityisesti sanavaraston laajentamiseen ja kirjoitustaidon parantamiseen. Lähijaksoilla luetaan autenttisia tekstejä, joita tulkitaan ja joiden pohjalta keskustellaan ja kirjoitetaan omia tekstejä. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi ja kirjoittamaan jäsentyneitä tekstejä monimutkaisista aiheista ja ilmaisemaan itseään täsmällisesti. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on suomen kielen taitotaso B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Koulutuksen tavoitetaso on C1-C2.

Muuta huomioitavaa

Koulutus rahoitetaan Opetushallituksen myöntämällä opintoseteliavustuksella. Opintoseteliavustuksella tuettavilla koulutuksilla vahvistetaan erityisesti työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten perustaitoja. Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa. Koulutus on osallistujalle maksuton.


Lisätiedot

Projektipäällikkö Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi
050 443 3878

Opettaja

Teemu Jokilaakso

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

30.8.2021 - 22.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

26.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

12.8.2021

Kurssimaksu

0€