Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Työoikeus (7 op)

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkoluennot:

lauantaisin
20.11.2021 klo 10.0015
27.11.2021 klo 10.0015
4.12.2021 klo 10.0015
11.12.2021 klo 10.0015
(varapäivä muutosten varalta 18.12.2021)

(tarkka päiväkohtainen aikataulu riippuu opetuksessa pidettävistä tauoista) 

Lisäksi luentotallenne 2 tuntia.

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Opintoryhmäohjaus Tampereella: 

Opintojaksoon kuuluu luentojen lisäksi vapaaehtoista opintoryhmäohjausta tiistaisin 23.11. ja 30.11. ja 14.12.2021 klo 17.15–19.45.

Opintoryhmässä käsitellään mm. tenttikirjallisuuteen liittyviä aiheita. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita käsitellään tapaamisissa. 

Opintoryhmä kokoontuu Tampereen kesäyliopiston Helmi-koulutustilassa, os. Kalevantie 7 C, 7. krs.

Opettajat

Luennoitsija: OTT Johannes Lamminen
Opintoryhmän ohjaaja: Varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston  opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Työoikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

- hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan
- osaa individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit ja pääsisällön
- tuntee keskeistä työlainsäädäntöä
- ymmärtää työoikeuden kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja kehityssuuntia
- pystyy analysoimaan ja ratkaisemaan työoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia

Sisältö

  • - Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet, teoriat ja periaatteet
    - Työoikeuden normien soveltamisala ja normijärjestelmä
    - Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
    - Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat
    - Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit

Suoritustapa

Luennot (18 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta 

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan jakaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Vapaaehtoisista harjoitustehtävistä saa tentissä lisäpisteitä. Tentin maksimipistemäärän voi kuitenkin saada myös ilman näitä tehtäviä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Koskinen, Seppo - Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 5. uudistettu painos, Helsinki: Edita, 2020. (saatavana e-kirjana)
Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 3. uudistettu painos, Helsinki: Talentum Media, 2020. (e-kirja saatavilla utu-tunnuksella Turun yliopiston kirjastosta)

Kuulustelut

Moodle-tentit:

ma 20.12.2021 klo 18–21
ma 7.2.2022 klo 18–21
ma 4.4.2022 klo 18–21
ke 8.6.2022 klo 18–21

Opiskelija voi osallistua enintään kolmeen tenttiin

Tenttilinkki avautuu Moodlessa ilmoitettuna aikana, eikä tenttiin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 165 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

OTT Johannes Lamminen ja varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.11.2021 - 8.6.2022

Ilmoittautuminen alkaa

1.7.2021

Ilmoittautuminen päättyy

17.11.2021

Kurssimaksu

165€